Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

SPORAZUM PRIHVAĆEN NA REFERENDUMU!

Sada konačno možemo reći da smo uspjeli. Oko 90% članova koji su izašli na referendum u šest sindikata javnih službi prihvatilo je Dodatak Sporazumu o plaćama, tj. dinamiku, rokove i visinu rasta plaća u idućim godinama. Tako su članovi  ratificirali najbolji sporazum koji su sindikati ikada do sada postigli. Naši su članovi  podnijeli žrtvu smanjenja […]

Sada konačno možemo reći da smo uspjeli. Oko 90% članova koji su izašli na referendum u šest sindikata javnih službi prihvatilo je Dodatak Sporazumu o plaćama, tj. dinamiku, rokove i visinu rasta plaća u idućim godinama. Tako su članovi  ratificirali najbolji sporazum koji su sindikati ikada do sada postigli. Naši su članovi  podnijeli žrtvu smanjenja plaća i time doprinijeli konsolidaciji ekonomskih prilika u zemlji. Za uzvrat dobili smo  jamstva da će nam se vratiti ne samo osnovica već i pariteti s drugima plaćama u  zemlji, te je prvi puta zajamčeno ostvarenje ciljane cijene rada. Otvorili smo i osigurali perspektivu za rad u našim  djelatnostima. To je veliko postignuće koje bez naših sindikata nikada  pojedinačni radnici ne bi mogli osigurati. Sloga osam sindikata javnih službi i  vjera članova u vlastite moći bila je presudna. Svi zaslužujemo čestitke – od članova, povjerenika do pregovarača. To zaslužuje i veliku feštu koju ćemo organizirati u Zagrebu u rujnu početkom školske godine.

Pogledajmo rezultate pet od šest sindikata javnih službi koji su proveli referendum.

SINDIKAT

Nezavisni
sindikat


znanosti i visokog

obrazovanja

Sindikat

hrvatskih

učitelja

Sindikat
zaposlenih

u srednjim školama

Sindikat medic.sestara i med.


tehničara

Hrvatski

liječnički sindikat

Hrvatski sindikatdjelatnika u

kulturi

% ukupno

izašli

67%

73%

79%

74%  56% 43% 

% od
ukupno

izašlih / ZA

90%

82%

85%

93%  89% 92% 
Pogledajte detaljnije rezultate u sustavu znanosti i visokog obrazovanja:
ukupno, po regionalnim vijećima i po pojedinim podružnicama.

ZNANOST I VISOKO
OBRAZOVANJE UKUPNO

čLANOVI UKUPNO GLASALO LISTIĆI
NE

DA
% od ukupnogbroja članova

/ DA


ukupni
broj
članova koji su

obuhvaćeni referendumom


brojčano

%
od ukupnog
broja članova

broj
važećih listića

broj
nevažećih listića

brojčano

brojčano

% od ukupno izašlih članova
na referendum

ZAGREB

6473 4193 64,8% 4180 13 451 3729 88,9% 57,6%

RIJEKA

1032 645 62,5% 643 2 58 585 90,7% 56,7%

SPLIT

1470 1047 71,2% 1044 3 90 954 91,1% 64,9%

OSIJEK

1250 968 77,4% 966 2 92 874 90,3% 69,9%

SVEUKUPNO

10225 6853 67,0% 6833 20 691 6142 89,6% 60,1%

REZULTATI PO PODRUŽNICAMA Od 123 podružnice 13 nije na vrijeme poslalo rezultate referenduma. 8 je poslalo sa zakašnjenjem (zelena slova) i nisu mogli biti uključeni u ukupni rezultat referenduma a 5 nije poslalo uopće (plava slova)

Prednosti članstva