Rezultati referenduma o štrajku (ažurirano)

86% glasova ZA! Poslušajte audio snimku konferencije za tisak na kojoj je osam sindikata javnih službi predstavilo rezultate referenduma o štrajku. Donosimo vam ažuriranu tablicu rezultata po sindikatima, kao i detaljne rezultate za Sindikat znanost. Ažurirani rezultati referenduam Sindikata javnih službi (od 27. travnja do 04. svibnja 2009.) % ukupno izašli % od ukupno izašlih […]

86% glasova ZA!

Poslušajte audio snimku konferencije za tisak na kojoj je osam sindikata javnih službi predstavilo rezultate referenduma o štrajku. Donosimo vam ažuriranu tablicu rezultata po sindikatima, kao i detaljne rezultate za Sindikat znanost.

Ažurirani rezultati referenduam Sindikata javnih službi

(od 27. travnja do 04. svibnja 2009.)

% ukupno izašli % od ukupno izašlih / ZA štrajk
SINDIKAT znanosti i visokog obrazovanja 74% 87%
Sindikat hrvatskih učitelja 88% 82%
Sindikat zaposlenih u srednjim školama 92% 85%
Sindikat zaposlenih u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske 78% 86%
Sindikat medic. sestara i med. tehničara 68% 89%
Hrvatski liječnički sindikat 49% 83%
Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi 73% 89%
Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi 57% 87%
UKUPNO 79% 86%

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Regija članovi ukupno glasovalo listići NE DA Ukupno članovi / DA
ukupni broj članova brojčano %od UBč listića broj nevažećih listića brojčano brojčano % od UG
Zagreb 6517 4680 71,8% 4654 26 543 4111 87,8% 63,1%
Rijeka 995 721 72,5% 714 7 95 619 85,9% 62,2%
Split 1447 1108 76,6% 1103 5 178 925 83,5% 63,9%
Osijek 1243 1011 81,3% 1005 6 149 856 84,7% 68,9%
Sveukupno 10202 7520 73,7% 7477 44 965 6511 86,6% 63,8%

Ključne riječi:

referendum o štrajku, štrajk

Prednosti članstva