Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Proglas Sindikata znanosti povodom prosvjeda

U četvrtak, 27. veljače 2003. održan je Prvi svesindikalni sabor i prosvjedni defile. Tom prilikom je Sindikat znanosti izdao proglas. PROGLASPROSVJED HRVATSKIH SINDIKATAProsvjedne aktivnosti svih sindikalnih središnjica, povodom najavljenih izmjena Zakona o radu, održavaju se zbog nespremnosti vlasti da učinkovito zaštiti prava zaposlenika iz zakona i propisa. To sve poga?a članove i našeg sindikata, izravno […]

U četvrtak, 27. veljače 2003. održan je Prvi svesindikalni sabor i prosvjedni defile. Tom prilikom je Sindikat znanosti izdao proglas.

PROGLASPROSVJED HRVATSKIH SINDIKATAProsvjedne aktivnosti svih sindikalnih središnjica, povodom najavljenih izmjena Zakona o radu, održavaju se zbog nespremnosti vlasti da učinkovito zaštiti prava zaposlenika iz zakona i propisa. To sve poga?a članove i našeg sindikata, izravno i neizravno. Pridružimo se prosvjedu i iskažimo svoje nezadovoljstvo i zahtjeve.Zatražimo

  • RADIKALNO POBOLJŠANJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA
  • PREGOVORE POVODOM SMANJENJA PRAVA IZ ZAKONA O RADU
  • ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIH LJUDI

Spriječimo

  • SLABLJENJE SNAGE NAŠIH SINDIKATA

SUDOVI SU NAŠA MORA

– Najteža bolest hrvatskog društva je neučinkovito, sporo, neodgovorno i korumpirano pravosu?e. – Pune tri godine Vlada nije poduzela ništa na rješavanju takvog stanja u pravosu?u. – Umjesto toga, i prije toga, krenula je na smanjenje prava zaposlenika. – Naša prava, neovisno od toga kolika su, mrtvo su slovo na papiru bez učinkovite sudske i inspekcijske zaštite. – Dosta nam je čekanja presuda u najjednostavnijim predmetima, više od tri godine, dosta nam je troškova zateznih kamata, koje plaćamo mi, kao porezni obveznici, dosta je da nam sude različito u istim predmetima, dosta nam je inspekcije rada bez pravih ovlaštenja.

U PITANJU SU PRAVA NAŠIH čLANOVA

– Ne zaboravimo: sva radna prava nastavnika i znanstvenika, koja nisu regulirana posebnim zakonima, nalaze se u Zakonu o radu i kolektivnim ugovorima. – Zakon o radu primjenjuje se u cijelosti na sve nenastavno i pomoćno osoblje u našem sustavu. – Dakle, sve naše članove pogodit će preveliko smanjenje otpremnina i otkaznih rokova, proširenje ugovora na odre?eno vrijeme, i slabljenje snage i utjecaja sindikata.

NEPRIHVATLJIVO SMANJENJE PRAVA BEZ OčUVANJA RAVNOTEŽE

– Individualne kompenzacije. Neprihvatljiva su smanjena prava bez zaštitnih mehanizama u dijelu socijalne sigurnosti zaposlenih i nezaposlenih osoba, npr. tražimo produljenje vremena primanja naknade za nezaposlenost, tražimo fond za radnička potraživanja… – Kolektivne kompenzacije. U manje sigurnim i nestalnim oblicima radnog odnosa, zaposlenici su slabo sindikalno organizirani, te će zbog toga u uvjetima fleksibilizacije, vjerojatno doći do slabljenja moći sindikata, a time i do slabijeg pritiska na poslodavce. Stoga, inzistiramo na jačanju sindikata u postupku kolektivnog pregovaranja, odnosno, na uvo?enju obveznog doprinosa nečlanova za korištenje pogodnosti iz kolektivnih ugovora, jer nečlanovi, ničim ne pridonose onome što izbore sindikati. Bez takve mjere, neiskreno je tvrditi da će se smanjenje razine pojedinih prava u Zakonu nadomjestiti kroz sustav kolektivnog pregovaranja. Tko će i kako pregovarati, ako sindikati oslabe?

Izborimo se za RAVNOTEŽU RADA I KAPITALA u areni socijalnih odnosa. O tome ovise ne samo vaša prava, vaše dostojanstvo i budućnost vašeg sindikata, već i budućnost socijalne pravde i socijalne države, ali i budućnost demokracije u Hrvatskoj.NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA www.sindiznan.hr


Ključne riječi:

svesindikalni sabor, Zakon o radu

Prednosti članstva