Pregovori za izmjene i dopune granskog Kolektivnog ugovora

započeli su pregovori izme?u Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Nezavnisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje PREGOVORI ZA IZMJENE I DOPUNE GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA Pregovori za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Narodne Novine br. 101/02, 81/03 i 203/03) izme?u […]

započeli su pregovori izme?u Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Nezavnisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje

PREGOVORI ZA IZMJENE I DOPUNE GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Pregovori za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Narodne Novine br. 101/02, 81/03 i 203/03) izme?u Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja započeli su održavanjem dva sastanka imenovanih Pregovaračkih odbora, krajem mjeseca studenoga ove godine.Sindikat je u lipnju ove godine uputio Ministarstvu zahtjev za pokretanje postupka za izmjene i dopune granskog kolektivnog ugovora s popisom konkretnih prijedloga izmjena i dopuna, a s kojim zahtjevom se Ministarstvo suglasilo.Uslijedilo je imenovanje članova pregovaračkih odbora obiju strana.U pregovarački odbor Sindikata imenovani su dr. Krunoslav Pisk, Vilim Ribić, dr. Miljenko Šimpraga, dr. Ivo Goldstein i dr. Delko Barišić.Za zamjenike članova imenovani su dr. Tvrtko Smital, dr. Petar Pervan, dr. Višnja Besendorfer, dr. Igor Radeka i Mirjana Kralj.Za savjetnike pregovaračkog odbora imenovani su dr. Antun Pintarić, Marica Vuković, dipl. oec. i Mirela Bojić, dipl. iur.Svi povjerenici i zastupnici o istom su obaviješteni dopisom, s napomenom da o početku pregovora obavijeste članove na ustanovi, te ih pozovu da dostave svoje prijedloge i sugestije za izmjene i dopune granskog kolektivnog ugovora.Namjera je na temelju prijedloga članstva dobiti što bolji uvid u potrebe i pitanja koja nisu uopće ili nisu adekvatno regulirana postojećim odredbama Kolektivnog ugovora.Zagreb, 14. prosinca 2005.Mirela Bojić, dipl. iur., pravnik – stručni suradnik


Ključne riječi:

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, pregovarački odbor

Prednosti članstva