Pregovarači iz Sindikata

U sklopu priprema za pregovore o priključenju EU, odre?eni su i članovi pregovaračkih skupina. Predstavnici Sindikata odre?eni su za dvije teme: Obrazovanje i kultura (V.Ribić i Z.Šikić), te Istraživanje i znanost (P.Pervan i K.Pisk). I time naš sindikat daje svoj obol procesu priključenja!

U sklopu priprema za pregovore o priključenju EU, odre?eni su i članovi pregovaračkih skupina. Predstavnici Sindikata odre?eni su za dvije teme: Obrazovanje i kultura (V.Ribić i Z.Šikić), te Istraživanje i znanost (P.Pervan i K.Pisk). I time naš sindikat daje svoj obol procesu priključenja!


Ključne riječi:

članovi pregovaračkih skupina, Europska unija

Prednosti članstva