Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Potpisan Aneks Kolektivnom ugovoru

Dana 26. ožujka 2003. potpisan je Aneks Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje za 2003. godinu kojim su povećani dani godišnjeg odmora u ovoj godini. ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE ZA 2003. GODINU članak 40. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 101/02) privremeno se, za 2003. godinu, mijenja se […]

Dana 26. ožujka 2003. potpisan je Aneks Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje za 2003. godinu kojim su povećani dani godišnjeg odmora u ovoj godini.

ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE ZA 2003. GODINU

članak 40. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 101/02) privremeno se, za 2003. godinu, mijenja se i glasi:1) Trajanje godišnjeg odmora utvr?uje se tako da se na 18 radnih dana, koliko iznosi zakonom odre?eno najkraće trajanje godišnjeg odmora, dodaju dani prema sljedećim kriterijima: – prema složenosti poslova poslovi za koje se traži dr.- 5 dana poslovi VSS i mr. – 4 dana poslovi VŠS – 3 dana poslovi SSS – 2 dana ostali poslovi – 1 dan – prema dužini radnog staža od 6 do 12 godina – 1 dan od 12 do 18 godina- 2 dana od 18 do 24 godina – 3 dana od 24 do 30 godina – 4 dana preko 30 godina – 5 dana – prema posebnim socijalnim uvjetima roditelju, posvojitelju, staratelju za svako dijete do 15 godina starosti – 2 dana roditelju, posvojitelju, staratelju djeteta s težim smetnjama u razvoju – 3 dana invalidu 3 dana – prema uvjetima rada rad na poslovima s posebnim uvjetima rada, navedenim u prilogu ovom ugovoru za poslove iz čl. 51. st. 1. alineja 1. i 2. – 3 dana za poslove iz čl. 51. st. 1. alineja 3. i 4. – 2 dana za poslove iz čl. 51. st. 1. alineja 5. – 1 dan2) Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od 30 radnih dana.3) Slijepom zaposleniku i zaposleniku koji radi na poslovima, gdje ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja, pripada pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju od minimalno 30 radnih dana, a maksimalno 37 radnih dana.MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJEministar prof. dr. sc. Gvozden Flego, v. r. NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTII VISOKOG OBRAZOVANJA predsjednik Sindikata dr. sc. Krunoslav Pisk, v. r. predsjednik Velikog vijeća Vilim Ribić, v. r.


Ključne riječi:

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Prednosti članstva