Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Održan seminar za zastupnike

Prvi jednodnevni seminar u Stubičkim toplicama je održan, o čemu možete pročitati kratki izvještaj. ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR SINDIKATA Započeli smo s održavanjem jednodnevnih seminara informativnog karaktera, koji obuhvaćaju najvažnije propise što se primjenjuju u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Na prvom ovogodišnjem jednodnevnom seminaru, organiziranom 14. studenog 2003. u Stubičkim toplicama, sudjelovalo je 30 članova […]

Prvi jednodnevni seminar u Stubičkim toplicama je održan, o čemu možete pročitati kratki izvještaj.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR SINDIKATA

Započeli smo s održavanjem jednodnevnih seminara informativnog karaktera, koji obuhvaćaju najvažnije propise što se primjenjuju u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Na prvom ovogodišnjem jednodnevnom seminaru, organiziranom 14. studenog 2003. u Stubičkim toplicama, sudjelovalo je 30 članova Sindikata. Teme koje su bile obrađene na seminaru su sljedeće:

1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – Organizacija sveučilišta i autonomija sveučilišta – Radni odnosi – Početak primjene novog Zakona

2. Zakon o radu – Izmjene i dopune Zakon o radu – kratki pregled

3. Kolektivni ugovori: – Temeljni kolektivni ugovor za javne službe – Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Potvrdilo se da je, iako su neke od tema bile manje recentne, dobro doći na ovakve seminare, jer iskustva iz rasprava (kao i ona s terena) pokazuju da postoji potreba za ovakvom edukacijom te da je ona izuzetno korisna za sindikalni rad. Seminari su se pokazali vrlo zanimljivima i zbog toga što se odvijaju prema američkim interaktivnim metodama učenja. O zadovoljstvu izborom i obradom tema svjedoče i visoke ocjene koje su nam sudionici nedavno održanog prvog jednodnevnog seminara dodijelili u evaluacijskoj anketi provedenoj nakon samog seminara.

Osim toga, vrlo je značajno napomenuti da je uočen velik angažman naših članova iz redova znanstvenog i nastavnog osoblja koji su aktivno sudjelovali u radu seminara, čime su pokazali svoj interes i odgovornost zastupnika Sabora Sindikata. Napokon, ovi se seminari organiziraju za sve zastupnike, a sudjelovanje na jednodnevnim inačicama je obaveza svakog zastupnika. Također, svi novi zastupnici obavezni su sudjelovati i na dvodnevnom seminaru u jednom od budućih termina.

Rad na seminaru bio je organiziran kroz prezentacije i tematska izlaganja, a najviše interesa privukao je kviz na temu Zakona o radu, proveden na način workshopa. česta pitanja sudionika, naglašena spremnost za iznošenje vlastitog iskustva među prisutnim zastupnicima, te žive diskusije na sve obrađene teme pokazatelj su uspješnosti ovakve koncepcije seminara. Stoga će i organizacija budućih skupova ovog tipa slijediti istu strukturu.

Tijekom siječnja ćemo osigurati još nekoliko termina za seminare (jednodnevne i dvodnevne), kako bi njima obuhvatili zastupnike kojima dosadašnji termini nisu odgovarali. O terminima i mjestima održavanja seminara obavijestit ćemo vas na vrijeme. Seminare ćemo, naravno, održavati i za druga Regionalna vijeća.

Tajništvo Sindikata

20. studeni 2003.


Ključne riječi:

seminar za zastupnike

Prednosti članstva