Odgovor na objede Universitasa je u pripremi

Sveučilišni list Universitas nastavlja s objedama na račun Sindikata. Šaljemo Vam njihovu najnoviju papazjaniju. Odgovor je u pripremi.

Link na tekst u kojem Universitas nastavlja svoju fiksaciju na Sindikat možete naći niže.

https://www.universitas-portal.hr/metastaza-sindikalne-lazi-u-aferi-tezgarenje/

 

 


Ključne riječi:

Sveučilište u Zagrebu, Universitas

Prednosti članstva