Zašto viši asistenti nisu dobili dodatak za doktorat objašnjenje

Na upit viših asistenata o tome zašto se dodatak od 15% na bruto plaću za akademski stupanj doktora znanosti ne primjenjuje na njih, donosimo sljedeći odgovo

Na upit viših asistenata o tome zašto je dodatak od 15% na bruto plaću za akademski stupanj doktora znanosti odobren samo zaposlenicima u zvanju docenta i višem, dužni smo odgovoriti: Kao što znate, Aneks Kolektivnog ugovora kojim je taj dodatak ugovoren – osim na našem web-u – objavljen i u Narodnim novinama*, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Naš Sindikat je ovaj dodatak izborio tražeći ga punih godinu dana (pogledajte i prethodnu obavijest), budući da je Vlada RH narušila dotadašnji odnos između liječnika specijalista i docenata, te svih zvanja IZNAD specijaliste u zdravstvu i docenta u znanosti. Naime, liječnici specijalisti su odlukom Vlade tada dobili dodatak za rad u bolnici od 16%. Budući da je narušavanje dotadašnjih odnosa bio glavni smisleni argument za naš zahtjev, te budući da je Vlada jedva na to pristala, nije bilo nikakve šanse da se zahtjev u tom trenutku proširi. Proširenje zahtjeva i na više asistente onemogućilo bi da se uopće ostvari i ovo povećanje, jer bismo izgubili argument na koji samo se pozivali.

Međutim, držimo da je i ovakvo rješenje jako dobro, jer ćemo u budućem razdoblju ovo moći tretirati kao nedovoljno konzistentno rješenje te postaviti dodatni zahtjev za sve doktore, pa i za one u zvanju višeg asistenta. Dakle, to je dobra ‘kuka’ da se za nju u budućnosti zakvačimo! Osim toga i viši asistenti su time ipak dobili jer se pretpostavlja da će oni za neko vrijeme postati docenti. Na kraju, naglašavamo da je ovo rješenje tek puka forma koju smo pronašli da bi zaposlenici na koje se povećanje odnosi (zaposlenici s doktoratom u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, znanstvenom i nastavnom zvanju) ostvarili tu mogućnost, jer se u koeficijente nije moglo dirati.

Isto tako, napominjemo da o svim našim članovima brinemo jednako, pa i o višim asistentima. Tako na primjer, viši su asistenti izgubili na plaći prilikom promjena Zakona o plaćama 2001. godine. čim se ukazala prigoda, prilikom izmjene Uredbe o koeficijentima (o čemu smo vas već prije bili informirali), našim zalaganjem uspjeli podići koeficijent sa 1,45 na 1,65 – čak na razinu i iznad onoga što su imali prije promjene Zakona.Sindikat će i dalje o ovom pitanju voditi računa u granicama svojih moći. * Narodne novine – Službeni list RH br. 203 od 29. 12. 2003. godine, pod red. br. 55: Aneks Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje.

Tajništvo Sindikata


Ključne riječi:

dodatak na plaću za znanstveni stupanj

Prednosti članstva