O Smjernicama ekonomske i fiskalne politike

Priopćenje Matice hrvatskih sindikataPročitajte Priopćenje Matice hrvatskih sindikata povodom Vladinih Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010. – 2012.

Priopćenje Matice hrvatskih sindikataPročitajte Priopćenje Matice hrvatskih sindikata povodom Vladinih Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010. – 2012.


Ključne riječi:

Matica hrvatskih sindikata, smjernice ekonomske politike

Prednosti članstva