Novosti o primjeni uvećanih koeficijenata za diplomirane knjižničare i stručne suradnike

Kao što znate još uvijek se ne primjenjuju novi koeficijenti za diplomirane knjižničare i stručne suradnike koji su povećani izmjenom Uredbe o koeficijentima iz prosinca 2007. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa su nam rekli da se priprema dopis koji će biti upućen svim ustanovama, a kojim će se od ustanova zatražiti da Ministarstvu dostave […]

Kao što znate još uvijek se ne primjenjuju novi koeficijenti za diplomirane knjižničare i stručne suradnike koji su povećani izmjenom Uredbe o koeficijentima iz prosinca 2007. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa su nam rekli da se priprema dopis koji će biti upućen svim ustanovama, a kojim će se od ustanova zatražiti da Ministarstvu dostave popis zaposlenika koji imaju pravo na uvećane koeficijente temeljem ovih novih izmjena Uredbe. Temeljem dostavljenog popisa tim će se zaposlenicima isplaćivati plaća po uvećanim koeficijentima, a isplata bi trebala ići retroaktivno od kada se primjenjuju nove izmjene. Tako?er smo obaviješteni i da će stručni suradnici u sustavu znanosti i visokom obrazovanju ako budu ispunjavali uvjete iz statuta ustanove i temeljem toga budu izabrani u zvanje i na radno mjesto višeg stručnog suradnika i stručnog savjetnika ostvarivati pravo na koeficijent od 1,45 odnosno 1,65. Iskreno se nadamo da će se sve prethodno rečeno i ostvariti te da je ovo samo kratkotrajna odgoda primjene novih koeficijenata.


Ključne riječi:

knjižničari, koeficijenti, stručni suradnici

Vezane vijesti

Prednosti članstva