Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Novi zakon o radu

Pozivamo vas na seminar o novom Zakonu o radu koji će se održati u srijedu 9. prosinca 2009. godine, u 11 sati, u Hotelu Four Point Panorama.

Poziv na seminar

NOVI ZAKON O RADU

Zagreb, srijeda, 9. prosinca 2009. u 11 sati

Hotel Four Points Panorama, Trg K. Ćosića 9, Zagreb

1. Direktive Europske unije – razlozi za novi Zakon o radu

Prof. dr. sc. MARINKO Đ. UČUR, dipl. iur. (Pravni fakultet u Rijeci)

2. Pregled promjena Zakona o radu u odnosu na raniji Zakon, razlozi za promjene

KREŠIMIR ROŽMAN, dipl. iur. (urednik časopisa „Radno pravo”, član radne skupine za pripremu Zakona o radu)

3. Radno vrijeme – novi način određivanja i raspoređivanja radnog vremena

NATAŠA NOVAKOVIĆ, dipl. iur. (Hrvatska udruga poslodavaca, članica radne skupine za pripremu Zakona o radu)

4. Godišnji odmor – načini određivanja

IRENA CVITANOVIĆ, dipl. iur. (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, članica radne skupine za pripremu Zakona o radu)

5. Radnička vijeća MARINA KASUNIĆ PERIS, dipl. iur. (Savez samostalnih sindikata Hrvatske, članica radne skupine za pripremu Zakona o radu)

6. Otkaz ugovora o radu, ostale izmjene

IRIS GOVIĆ, dipl. iur. (Općinski građanski sud Zagreb)

7. Prava rodilja, zabrana diskriminacije

Doc. dr. sc. MARIO VINKOVIĆ, dipl. iur. (Pravni fakultet Osijek)

Na seminaru će se obraditi upravo ONO ŠTO JE NOVO u Zakonu, a neće se ponavljati ono što je isto i što je već nebrojeno puta obrađeno. Novi Zakon o radu predstavit će stručnjaci koji su neposredno sudjelovali u njegovoj pripremi, koji stoga u ovom trenutku najbolje razumiju smisao odredaba koje su izmijenjene, te drugi vrhunski stručnjaci za pojedina područja iz Zakona. Seminar je koncipiran na način da se sudionicima daju što konkretniji i praktičniji odgovori kako u praksi primijeniti odredbe Zakona koje su nove.

Cijena seminara je 790 kuna (642,28+PDV), za pretplatnike „Radnog prava” je 490 kn (398,38+PDV). Plaćanje prije seminara na žiro račun: 2360000-1101805960, Zagrebačka banka. Napomena za pretplatnike: BESPLATNI SEMINAR ZA PRETPLATNIKE ZA 2009. ODRŽAT ĆE SE POčETKOM 2010. GODINE s drugim temama. Molimo da uvažite ovakvu promjenu termina do koje je došlo zbog donošenja Zakona o radu. Besplatni seminar će kao i sada imati više tema iz radnog prava koje će prezentirati vrhunski stručnjaci. Poziv ćemo Vam dostaviti u toku prosinca 2009.

PRIJAVA: Pravna osoba …………………………………………………………………………………………… (naziv, adresa)MB ………………………, Ime i prezime sudionika ……………………………………………………. Prijava: poštom: Rosip, d.o.o. Zagreb, Ilica 51, faks: 01/48-29-842,e-mail: radno-pravo@radno-pravo.hr. Molimo potvrdu o plaćanju donijeti na seminar.


Ključne riječi:

seminar, Zakon o radu

Prednosti članstva