Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Naši zahtjevi Vladi.

Na dva nedavna sastanka s potpredsjednikom Vlade dr. Granićem aktualizirali smo već ranije postavljeni zahtjev za povećanjem plaća od 16% za znanstveno-nastavna zvanja u rangu docenta i više, a na temelju povećanja plaća liječnicima specijalistima koji su zaposleni u bolnicama za 16%. Time su narušeni dosadašnji relativni odnosi. Ta povećanja u zdravstvu donijeli su bez […]

Na dva nedavna sastanka s potpredsjednikom Vlade dr. Granićem aktualizirali smo već ranije postavljeni zahtjev za povećanjem plaća od 16% za znanstveno-nastavna zvanja u rangu docenta i više, a na temelju povećanja plaća liječnicima specijalistima koji su zaposleni u bolnicama za 16%. Time su narušeni dosadašnji relativni odnosi. Ta povećanja u zdravstvu donijeli su bez suglasnosti drugih sindikata javnih službi još u studenom i prosincu, što nije zadovoljilo apetite liječnika, pa su organizirali štrajk u siječnju, ali bez uspjeha. Tako?er, postavili smo i zahtjev za postotnim povećanjem plaća od 4%, 8% i 10% svim ostalim zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, po principu da se gornji dodaci dodjeljuju svima koji imaju 20, 30 i više od 35 godina staža u istoj javnoj službi, po istom modelu po kojem je već takvo povećanje odobreno u sustavu socijalne skrbi. Dobili smo odgovor da naši zahtjevi nisu ni prihvatljivi ni opravdani jer su to dodaci u zdravstvu na otežane uvjete rada u bolnicama, te na otežane uvjete rada u cijeloj socijalnoj skrbi (rad s delikventima, retardiranima i slično). čuli smo takodjer i to da je znanost već ugovorila dodatke na otežane uvjete rada, pa ne može dobiti dva puta, osim toga u otežanim uvjetima nije cijela znanost, za razliku od zdravstva i socijalne skrbi. Tako?er, rečeno nam je da su nam novim sustavom plaća uvedenim 2001. godine najbolje prošli znanstvenici i nastavnici. Njima su plaće porasle. Naš je odgovor glasio: odbijamo takvu argumentaciju! Priznajemo otežane uvjete rada samo za onu skupinu u zdravstvu kojoj su povećali plaće za 20% (kirurge, operatere, rad s aidsom, rad u intenzivnoj njezi itd), ali ne prihvaćamo da se radi o otežanim uvjetima rada za sve liječnike specijaliste samo zato što rade u bolnici. Me?utim, podupiremo njihovo povećanje plaća, ali smatramo da na to imamo i mi pravo po istom kriteriju po kojima su i oni to dobili. O tome mogu li se otežani uvjeti rada protegnuti na cijelu službu prema kriteriju mjesta rada povest će se još rasprava na zajedničkom sastanku svih sindikata javnih službi. Tako?er, prihvaćamo da u socijalnoj skrbi, socijalni radnik i defektolog, koji doista rade s delikventima imaju pravo na dodatak, ali ne prihvaćamo da taj dodatak imaju svi u jednoj službi. Po čemu ložač u socijalnoj skrbi ima otežanije uvjete nego ložač u znanosti i visokom obrazovanju? U Zagrebu, 03. travnja 2003.


Ključne riječi:

plaće, pregovori o plaćama

Prednosti članstva