Mjere za suzbijanje problema neisplata plaća i neuplate poreza i doprinosa

Na jučerašnjoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća usvojeno je Izvješće Povjerenstva za analizu problematike neisplata plaća i neuplate poreza i doprinosa.

Na jučerašnjoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća usvojeno je Izvješće Povjerenstva za analizu problematike neisplata plaća i neuplate poreza i doprinosa. Tripartitno Povjerenstvo Gospodarsko-socijalnog vijeća osnovano je s ciljem izrade precizne analize stanja te davanja prijedloga za daljnje konkretne aktivnosti za rješavanje navedenih problema.

Tragom zaključka GSV-a, a na inicijativu sindikalnih središnjica, po prvi puta su prikupljeni te socijalnim partnerima predočeni konkretni podaci o broju radnika u RH kojima se neisplaćuje plaća odnosno ne uplaćuju porezi i doprinosi i najčešći razlozi za neredovitost isplate plaća, te je predložen niz zakonskih i drugih rješenja za eliminaciju istih problema. U Izvješću je utvrđeno da u RH danas postoji od 18 000 do 25 000 radnika (1,3 – 1,8%) koji neredovito primaju plaću, te da se za 70 000 do 110 000 radnika (5 – 8%) porezi i doprinosi ne uplaćuju redovito. Pokazalo se, dakle, da je brojka onih koji ne primaju uredno plaću za svoj rad puno manja od 70 000 radnika (brojke koja se u zadnjih nekoliko mjeseci iznosila u javnosti).

Tragom navedenog, sindikalne središnjice jučer su jasno dale do znanja da je utvrđeni broj radnika koji ne primaju plaću svejedno prevelik i da problem neće biti riješen sve dok se taj broj ne svede na nulu. Inzistiralo se na kontinuiranom praćenju provedbe predloženih mjera za poboljšanje stanja i na redovitom izvještavanju Gospodarsko-socijalnog vijeća po tom pitanju. Sindikati su ponovo inzistirali na osnivanju jamstvenog fonda za isplatu plaća te istaknuli zahtjev za osnivanje Radničke komore kao institucije koja bi prikupljala i analizirala ovakve podatke, te se bavila pitanjima zaštite i unapređenja radničkih prava i interesa. S ciljem izrade modaliteta financiranja i kriterija za osiguranje u slučaju eventualne neisplate plaća te razmatranja mogućnosti osnivanja Radničke komore, u narednih 7 dana biti će osnovana posebna stručna skupina.

Povjerenstvo je također utvrdilo da su na strani poslodavaca nelikvidnost, nekonkurentnost i neučinkovitost najčešći objektivni razlozi za neredovitu isplatu plaća, te subjektivni razlozi koji se ogledaju u neodgovornosti poslodavaca koji manipuliraju postojećom zakonskom regulativom i izbjegavanju plaćanja poreza i doprinosa. Konstatirano je da se poslodavci ne drže zakonskih odredbi vezanih za redovite isplate plaća i doprinosa, da radnici, dobavljači i banke ne poduzimaju mjere prisilne naplate u dovoljnoj mjeri, te da državne institucije u tom smislu podnose nedostatan broj prekršajnih prijava.

U svrhu rješavanja iznesene problematike, Gospodarsko-socijalno vijeće usvojilo je sljedeće prijedloge sustavnih rješenja (mjera) za suzbijanje neisplate plaća i isplate neto plaća bez uplate doprinosa:

  • Omogućavanje poreznim obveznicima da dug s osnove plaćanja poreza i doprinosa na dan 31. 12. 2010. podmire u narednih 30 mjeseci uz uvjet da sve obveze za 2011. godinu uredno podmiruju (temeljem Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, usvojenog 08. travnja 2011.). Poduzetnici će imati priliku u roku od 90 dana izvršiti kvalitetnije restrukturiranje obveza prema državi i učiniti daljnje isplate plaća i uplate poreza i doprinosa urednima, nakon čega će državne institucije dosljedno provoditi sankcioniranje onih poslodavaca koji neredovito plaćaju poreze i doprinose, odnosno koji isplaćuju samo neto plaće.
  • Porezna uprava, FINA i REGOS će uz suradnju s poslovnim bankama do kraja 2011. godine osigurati tehničke pretpostavke koje će omogućiti brzu razmjenu podataka s ciljem utvrđivanja neredovitosti u isplati plaće, a što će omogućiti veću učinkovitost i brže djelovanje u smislu otkrivanja nepridržavanja zakonskih odredbi, te poduzimanje mjera prisilne naplate (blokade, ovrhe, stečajnih postupaka i dr.),
  • Osnivanje call-centra u Poreznoj upravi, gdje se radnici mogu obratiti i prijaviti neregularnosti pri isplati plaća, odnosno poreza i doprinosa,
  • Nastavljanje s ubrzanim tempom kontinuiranog pokretanju skraćenih stečajnih postupaka nad poreznim obveznicima bez radnika obveznika,
  • Priprema izmjena zakona i odgovarajućih propisa (najkasnije do kraja ljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora) s ciljem da se poduzetnicima s nepodmirenim dugovanjima prema radnicima onemogući osnivanje novih poslovnih subjekata,
  • Organiziranje jedinstvenog registra podataka poslodavaca i radnika, s ciljem smanjenja broja administrativnih obrazaca i potpunog uvida u stanje obveza i prava države, radnika i poslodavaca.
  • Porezna uprava, REGOS i FINA učiniti će sve tehničke pretpostavke kako bi se svim radnicima, osim II. stupa mirovinskog osiguranja, omogućio od 1.1.2012. godine uvid i u stanje uplata u I. stup mirovinskog osiguranja. Nastaviti će se pojedinačna analiza svakog od navedenih poslovnih subjekata.
  • Nastavit će se pojedinačna analiza svakog od 50 do 100 najproblematičnijih poslovnih subjekata u svrhu pronalaska puta za izlazak iz krize, a što će posljedično utjecati na redovitost u isplati plaća i posebice na poboljšavanje opće likvidnosti u državi.

Zaključno je izraženo mišljenje da se mora inzistirati na što hitnijoj provedbi predloženih aktivnosti, koje mogu polučiti dugoročne pozitivne učinke. Povjerenstvo će, stoga do 1. rujna 2011. analizirati postignute rezultate te predložiti daljnja unapređenja postojeće regulative i primjene iste, uključujući i izradu okvira za osnivanje jamstvenog fonda za isplatu plaća te prve Radničke komore u RH.


Ključne riječi:

neisplata plaća, nelikvidnost

Prednosti članstva