Lista kandidata za viša tijela

7. Sabor Sindikata znanosti KANDIDATI ZA IZBOR U VIŠA TIJELA SINDIKATA NA 7. SABORU, 12. lipnja 2010. LISTA KANDIDATA ZA: VELIKO VIJEĆE NADZORNO VIJEĆE ČASNI SUD PREDSJEDNIKA SINDIKATA

7. Sabor Sindikata znanosti
KANDIDATI ZA IZBOR U VIŠA TIJELA SINDIKATA NA 7. SABORU, 12. lipnja 2010.

LISTA KANDIDATA ZA:

VELIKO VIJEĆE

NADZORNO VIJEĆE

ČASNI SUD

PREDSJEDNIKA SINDIKATA


Ključne riječi:

lista kandidata, Sabor Sindikata

Prednosti članstva