Upravljanje troškovima i mjerenje uspješnosti u sustavu javnog visokog obrazovanja

Jedan od najvećih izazova javnih visokih učilišta je učinkovito upravljanje koje je u funkciji održavanja financijske stabilnosti te kvalitete obrazovnog i znanstvenog procesa u sustavu javnog visokog obrazovanja. Ova knjiga namijenjena je znanstvenoj i široj stručnoj javnosti, ali i svim ostalim zainteresiranim dionicima u sustavu visokog obrazovanja koji se žele upoznati s aktualnim trendovima u upravljanju troškovima i mjerenju uspješnosti na razvijenim visokim učilištima, kao i mogućim rješenjima problema u izvještavanju…

Jedan od najvećih izazova javnih visokih učilišta je učinkovito upravljanje koje je u funkciji održavanja financijske stabilnosti te kvalitete obrazovnog i znanstvenog procesa u sustavu javnog visokog obrazovanja. To je osobito naglašeno u uvjetima rastućih troškova na javnim visokim učilištima uz istovremeno ograničene izvore financiranja iz proračuna. U tom kontekstu javna visoka učilišta involvirana su u čitav niz reformskih procesa čiji je cilj osigurati učinkovito i odgovorno upravljanje te održati financijsku stabilnost u sustavu visokog obrazovanja. Ključan preduvjet za uspješno realiziranje reformskih procesa svakako je sveobuhvatna i kvalitetna informacijska podloga koja podrazumijeva razvijen računovodstveni informacijski sustav koji udovoljava ne samo zahtjevima eksternog izvještavanja, već i zahtjevima internih korisnika, poglavito uprave visokih učilišta za potrebe upravljanja.

Prethodno istaknuta problematika u sustavu visokog obrazovanja potaknula je autore na pisanje ove knjige koja je rezultat njihovog višegodišnjeg istraživanja područja upravljanja troškovima i mjerenja uspješnosti na javnim visokim učilištima u okviru projekta „Primjena modela Balancedscorecard za mjerenje uspješnosti Sveučilišta“ financiranog od strane Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, zatim projekta „Razvoj metode obračuna ukupnih troškova na visokom učilištu“ financiranog od strane Sveučilišta u Zagrebu iz namjenskih sredstava Potpora znanstvenom i umjetničkom istraživanju za 2016. godinu te znanstveno istraživačkog projekta „Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj” financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Ova knjiga namijenjena je znanstvenoj i široj stručnoj javnosti, ali i svim ostalim zainteresiranim dionicima u sustavu visokog obrazovanja koji se žele upoznati s aktualnim trendovima u upravljanju troškovima i mjerenju uspješnosti na razvijenim visokim učilištima, kao i mogućim rješenjima problema u izvještavanju kroz prijedloge modela metoda obračuna troškova, modela internih izvještaja te modela mjerenja uspješnosti na visokim učilištima u Hrvatskoj koji su prezentirani u ovoj knjizi. Knjiga ovakvog sadržaja nije do sada dostupna na hrvatskom jeziku te će njeno objavljivanje pomoći svima koji se bave ne samo teorijskim, već i praktičnim problemima upravljanja i računovodstvenog praćenja troškova te mjerenja uspješnosti na visokim učilištima.

Knjiga je dostupna za preuzimanje:

Upravljanje troškovima i mjerenje uspješnosti u sustavu javnog visokog obrazovanja

Autori: dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š., doc. dr. sc. Martina Dragija Kostić, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, prof. dr. sc. Vesna Vašiček

Broj stranica: 319

Izdanje: veljača 2018.

 


Ključne riječi:

računovodstvo, upravljanje troškovima, visoko obrazovanje

Prednosti članstva