Izvansudske nagodbe

Ministarstvo pravosu?a reagiralo je na stajalište Ministarstva znanosti izneseno u dopisu ustanovama krajem lipnja, a u vezi isplata božićnica za 2000. godinu temeljem pravomoćnih presuda. Ukazano je na pravne nedostatke tog stajališta čime su prepoznati napori Sindikata pri rješavanju spornih situacija kod sklapanja izvansudskih nagodbi. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSU?A Zagreb, 13. rujna 2005. MINISTARSTVO ZNANOSTI, […]

Ministarstvo pravosu?a reagiralo je na stajalište Ministarstva znanosti izneseno u dopisu ustanovama krajem lipnja, a u vezi isplata božićnica za 2000. godinu temeljem pravomoćnih presuda. Ukazano je na pravne nedostatke tog stajališta čime su prepoznati napori Sindikata pri rješavanju spornih situacija kod sklapanja izvansudskih nagodbi.

   

 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSU?A

Zagreb, 13. rujna 2005. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA – n/r državnog tajnika prof.dr.sc. Slobodana Uzelca ­- Z A G R E B Poštovani, Dopisom od 18. srpnja 2005. godine Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja zatražio je da se Ministarstvo pravosu?a očituje o pravnim i političkim posljedicama stajališta iznesenih u dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa klase: 114-02/05-02/00129, urbroj: 533-04-04-1 od 27. lipnja 2005. godine. Ministarstvo pravosu?a nije ovlašteno zauzimati politička stajališta, ali smatramo potrebnim ukazati na njegove pravne nedostatke. U navedenom dopisu daju se upute za rješavanje potraživanja zaposlenika za isplatu naknade za božićne blagdane za 2000. godinu temeljem pravomoćnih sudskih presuda, te se predlaže da se presu?eni iznosi isplate samo onim zaposlenicima koji pristanu na sklapanje izvansudske nagodbe. U vezi s navedenim prijedlozima i uputama, Ministarstvo pravosu?a skreće pozornost da je sklapanje sudske ili izvansudske nagodbe uvijek stvar dogovora dviju stranaka koje se dogovaraju o uvjetima takove nagodbe, te pravima i obvezama koje proizlaze za svaku od stranaka. Me?utim, ne može se praviti razlika u pogledu ispunjavanja obveza utvr?enih pravomoćnim presudama, tako da se isplata izvrši samo onima koji pristanu na sklapanje izvansudske nagodbe pod uvjetima navedenim u dopisu Ministarstva. Naime, tuženici (u konkretnom slučaju ustanove u sustavu obrazovanja i visokog obrazovanja) obvezne su izvršiti i isplate utvr?ene pravomoćnim presudama odnosno, ako isplatu ne izvrše dobrovoljno, tužitelj ima pravo ostvariti isplatu prisilnim putem. U takvom slučaju tj. u slučaju ovrhe on ima pravo zatražiti ovrhu ne samo s računa ustanove, nego i s računa Republike Hrvatske. Ovo stoga što je Republika Hrvatska osnivač ovih ustanova, a prema Zakonu o ustanovama, za obveze ustanova osnivač odgovara solidarno i neograničeno. Prema tome, pogrešno se u Vašem dopisu navodi da je isplata temeljem pravomoćnih presuda obveza tuženika – ustanove, kao poslodavca tužitelja, a ne i Republike Hrvatske. Osim toga, kada bi to bilo točno, onda se postavlja pitanje po kom osnovu bi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa iz državnog proračuna doznačilo ustanovama iznose potrebne za isplatu iznosa iz sklopljenih izvansudskih nagodbi, ali ne i temeljem pravomoćnih presuda. Stoga predlažemo da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa razmotri stajališta iznesena u gore navedenom dopisu. S poštovanjem,  PRETHODNA VIJEST: Na zajedničkom sastanku Sindikata i Ministarstva 9. rujna 2005. godine nije postignut konačan dogovor u vezi sklapanja izvansudskih nagodbi za božićnicu 2000. godine zbog potrebe Ministarstva za daljnjim konzultacijama. Upućujemo članove da pročitaju dopis u vezi sklapanja izvansudskih nagodbi za božićnicu 2000. (15. rujna 2005.)


Ključne riječi:

božićnica

Prednosti članstva