Hrvatska treba kritički, a ne apologetski pristup euru – to je prevažno pitanje

U priopćenju za javnost Matice hrvatskih sindikata ističe se kako bi rasprava o euru trebala podrazumijevati svestran pristup tom pitanju, sagledavanje svih pozitivnih i negativnih aspekata i uključivanje različitih gledišta, dok bi odluku o uvođenju eura trebao donijeti narod na referendumu, a ne političke i poslovne elite.

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata uputio je priopćenje za javnost povodom otvaranja javne rasprave o uvođenju eura.

Priopćenje za javnost

Hrvatska treba kritički, a ne apologetski pristup euru – to je prevažno pitanje

Konferencijom HNB-a i Vlade o strategiji uvođenja eura rasprava je danas i službeno otvorena. Međutim, rasprava bi trebala podrazumijevati svestran pristup nekom pitanju, sagledavanje svih pozitivnih i negativnih aspekata, pa u toj svrsi organizirati raspravu i pozivati govornike različitih gledišta.

Matica hrvatskih sindikata nije dobila poziv na današnju konferenciju. Time je konferencija ostala barem bez jednog od kritičkih glasova. Pozive je upućivao Ured predsjednika Vlade RH.

Ne tvrdimo da je to zato što su čelnici Matice do sada iznosili kritična razmišljanja o uvođenju eura u kontekstu dugoročnih nacionalnih interesa i aktualnih europskih okolnosti iz kojih se budući razvoj Europske unije još uvijek ne može predvidjeti. A upravo pitanje o opravdanosti uvođenja eura ovisi o raspletu oko razvoja EU. Teške krize kroz koje su prošla neka gospodarstva euro-zone ne smiju se tek tako zanemariti jer je dubini i snazi tih kriza kumovao i euro. Stoga je uvođenje eura preozbiljno pitanje da mu se ne bi trebalo pristupiti s najvećom dozom kritičnosti i promišljenosti.

Odluku o uvođenju eura trebao bi donijeti narod na referendumu, a ne političke i poslovne elite.

Možda Matica nije dobila poziv uslijed puke greške organizatora, ali ako je tako, onda taj organizator slabo organizira pa je za vjerovati da će tako i organizirati uvođenje eura.

U Zagrebu, 30. listopada 2017.

Vilim Ribić,
predsjednik Matice hrvatskih sindikata


Ključne riječi:

Matica hrvatskih sindikata, uvođenje eura

Prednosti članstva