6%tno smanjenje plaća – napad na sustav kolektivnog pregovaranja

press konferencija Sindikata javnih službi Na danas održanoj press konferenciji Sindikata javnih službi, medijima su prezentirana ovotjedna događanja, a najavljeni su i budući koraci. Sindikati javnih službi održali su dva sastanka sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada (MOR), koji su nakon što su upoznati sa potezima Vlade neslužbeno izjavili da se radi o o?iglednom kršenju članka […]

press konferencija Sindikata javnih službi

Na danas održanoj press konferenciji Sindikata javnih službi, medijima su prezentirana ovotjedna događanja, a najavljeni su i budući koraci. Sindikati javnih službi održali su dva sastanka sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada (MOR), koji su nakon što su upoznati sa potezima Vlade neslužbeno izjavili da se radi o o?iglednom kršenju članka 4. Međunarodne konvencije MOR-a br. 98 (Konvencija o primjeni na?ela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja).

Predstavnicima MOR-a, naročito je zanimljivo da se pla?e smanjuju upravo za 6% za koliko su i povećane, a bez da je pritom dano objašnjenje zašto je upravo taj postotak uštede potreban. To je napad na slobodu kolektivnog pregovaranja, koje ?e teško biti opravdati na sudu. Sindikati su slanjem kolektivnog ugovora na prijevod zapo?eli proceduru tuma?enja Vladinih poteza pred Odborom stru?njaka MOR-a.

Sindikati su odbacili špekulacije da su odustali od štrajka i prosvjeda, te su najavili da će udružene industrijske akcije svih javnih službi uslijediti nakon što prva smanjena plaća bude isplaćena. Također, predstavnici javnih službi podržali su prosvjed Sindikata Preporod, i najavili da neće koristiti prvi svibanj kao metodu pritiska.

Na presici je bilo riječi i o Gospodarsko socijalnom vijeću, te o prijedlogu zakona o izjednačavanju plaća državnih i lokalnih službenika, čije su reguliranje Sindikati predlagali još pretprošle godine. Osim toga, predloženo je uvođenje nove „kaznene” stope poreza na dohodak od 90% za sve korisnike državnog proračuna (menadžere u državnim poduze?ima i korisnike subvencija) koji imaju dohodak veći od predsjednika Republike. Stav je Sindikata da teret krize mora biti jednako raspoređen po svim sektorima društva, a ova mjera je poželjna jer dohodak menadžera nije u korelaciji sa dodanom vrijednošću njihova rada.

Ostale teme poslušajte u audio snimci press konferencij.


Ključne riječi:

plaće

Prednosti članstva