Foto: HRT

Članovi izrazito nezadovoljni novim sustavom koeficijenata

U mreži Prvog, 22.1.2024. – Novim sustavom koeficijenata ne ispravlja se društvena degradacija znanosti i visokog obrazovanja

22. siječnja 2024.

Dio novih koeficijenata koje je Sindikat znanosti dobio na uvid od Vlade izazvao je veliko nezadovoljstvo među našim članovima, ali i cijelom akademskom zajednicom. U novom sustavu prisutne su brojne nelogičnosti, od kompresije samih plaća pa do rokova unutar kojih bi sindikati, kao socijalni partneri, trebali utjecati na kreiranje konačnog dokumenta. Matija Kroflin u gostovanju na Hrvatskom radiju u ponedjeljak 22. siječnja osvrnuo se na negativne aspekte novih koeficijenata.

“Izrazito nam je važna i usporedba s državnom i javnim službama. Tu ćemo sigurno imati problema. Spomenut ću jedno radno mjesto koje je identično cijeloj vertikali obrazovanja, a to je pozicija učitelja, nastavnika ili asistenta, svi tu imamo isti koeficijent. To je ogroman broj ljudi. Taj koeficijent mora biti pozicioniran u odnosu na koeficijente u drugim sustavima, primjerice, socijalnoj skrbi. To moraju biti približno usporedive plaće jer se radi o sličnim radnim mjestima”, kazao je.

Novim sustavom koeficijenata, dodao je Kroflin, Vlada šalje i društvenu poruku o tome koja su radna mjesta bitna.

“Bez obrazovanja, bez znanosti, bez zdravstva, bez socijalne skrbi ovo društvo ne može funkcionirati i ne funkcionira. Politika plaća u tim sektorima jedna je od ključnih politika koja može privući kvalitetne ljude, ali ih i zadržati”, istaknuo je Kroflin.


Ključne riječi:

koeficijenti, novi sustav koeficijenata, U mreži Prvog, uredbe o koeficijentima

Vezane vijesti

Prednosti članstva