Vijesti iz Velikog vijeća (sjednica 5. 10. 2002.)

Održana je konstituirajuća sjednica Velikog vijeća, na kojoj je dužnost predsjednika Sindikata preuzeo dr. Krunoslav Pisk, izabrana su dva potpredsjednika Velikog vijeća i članovi Maloga vijeća. Usvojena je politika za pregovore o plaćama i Proračunu, o izdvajanju za znanost, razmotren je zastoj u reformi sustava znanosti i visokog obrazovanja.

5. listopada 2002.

Izvod iz zapisnika 1. redovne sjednice Velikog vijeća održane 5. listopada 2002. od 10 do 18 sati

Na sastanku je bilo 26 od 28 članova Velikog vijeća.(1) Uz zahvalu bivšem predsjedniku dr. Šikiću na obavljanju dužnosti predsjednika Sindikata u dva puna mandata, dužnost novog predsjednika Sindikata preuzeo je dr. Krunoslav Pisk, koji je izabran na Petom Saboru Sindikata 15. lipnja ove godine.

IZBORI ZA MALO VIJEĆE I POTPREDSJEDNIKE U tajnom glasovanju za zamjenika predsjednika Sindikata izabran je dr. Miljenko Šimpraga (22 glasa), za potpredsjednika Velikog vijeća izabran je dr. Ivo Goldstein (20), a za ostale članove Maloga vijeća na mandat od četiri godine izabrani su dr. Zvonimir Šikić (18), dr. Petar Pervan (16), dr. Želimir Dulčić (15), dr. Tvrko Smital (15) i dr. Višnja Besendorfer (12). Već ranije su članovi Velikog vijeća po funkciji predsjednik Sindikata dr. Krunoslav Pisk i predsjednik Velikog vijeća Vilim Ribić. Temeljem statutarne ovlasti, naknadno je u Veliko vijeće imenovana još i Mirjana Kralj.

POLITIKA I STRATEGIJA ZA PLAĆE I PREGOVORE Uzevši u obzir dosadašnje dogovore i sporazume Vlade RH i sindikata, te činjenicu da Vlada još niti sada nije izradila analizu plaća, što je bila obavezna prema TKU učiniti do 1. srpnja ove godine, Veliko vijeće je zaključilo da je nužno uklanjanje zaostajanja plaća u zadnje dvije godine i brži rast naših plaća od plaća u drugim sektorima (poštivanje članka 86. Temeljnog kolektivnog ugovora). Sindikat je sam izradio analizu plaća, a relevantni rezultati upućuju da:- je prema koeficijentu složenosti poslova prosječna plaća u visokom obrazovanju bolje pozicionirana od prosječne plaće u zemlji i u privredi, a lošije od državne privrede i javnih poduzeća. – prosječna plaća u visokom obrazovanju u dvogodišnjem razdoblju zaostaje za drugim plaćama od 2,7% (u zemlji), 3,8 i 3,9% (javna poduzeća i državna privreda), 6,6% (privreda). – vss početnik u javnim službama doživio je u dvije godine neznatno poboljšanje u odnosu na plaće u RH, u državnoj privredi i u javnim poduzećima, ali ima zaostajanje za privredom za 2,2%.Rast naših plaća ne bi smio biti manji od 10% ako se želi ukloniti zaostajanje za drugim sektorima.

POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVORI Na podružnicama su uočene teškoće u pregovaranju i ugovaranju raspodjele prihoda ustanova od rada za tržište. Zbog toga je Veliko vijeće zaključilo da je potrebno formirati koordinaciju unutar Sindikata za uređivanje raspodjele prihoda ustanova od rada za tržište, koja će jedinstveno definirati pitanja koja traže regulaciju, te savjetovati i pomagati sindikalnim povjerenicima u sklapanju pravilnika ili ugovora. U koordinaciju su imenovani sljedeći članovi Velikog vijeća: dr. Delko Barišić, mr. Dragutin Futač, Mirjana Kralj i iz Tajništva Sindikata Tamara Jelić-Kazić.

OTKAZI U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA Članovi Velikog vijeća upoznati su s trenutnom situacijom vezano za otkaze zaposlenicima za koje nisu na vrijeme provedeni natječaji za izbor u više ili isto zvanje. Sindikat je u rujnu s podružnica dobio obavijest o svega nekoliko otkaza, ali u većini slučajeva ili nije bilo razloga za intervenciju, ili članovi nisu imali potrebu tražiti zaštitu od Sindikata. Nije još poznato kolikom je broju zaposlenika u sustavu stvarno otkazano, iz čega proizlazi da je bilo znatno manje otkaza od onoga koliko je MZT najavljivao.

NASTAVNO OPTEREĆENJE ASISTENATA Veliko vijeće informirano je o problemu u sustavu visokog obrazovanja zbog smanjenja nastavnog opterećenja asistentima. Sindikat je na taj problem upozorio ministra Flegu, te će i na sljedećim sastancima u MZT-u podsjetiti na potrebu njegova rješavanja bilo kroz povećanje broja asistenata u sustavu, bilo kroz obvezivanje znanstvenih novaka koji nemaju obveze u nastavi da preuzmu dio nastave ili na drugi odgovarajući način (veći broj stručnih suradnika i predavača).

ZAHTJEVI SINDIKATA VLADI RH Artikulirani su zahtjevi Sindikata Vladi RH za povećanjem broja dana godišnjih odmora i plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja, ugovaranja božićnice i ostalih naknada predviđenih Temeljnim kolektivnim ugovorom. Velikom vijeću prezentirana je analiza kolektivnih ugovora javnih poduzeća, te kratak pregled instituta uređenih kolektivnim ugovorima javnih poduzeća i Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službe. Iz analize proizlazi da je većina prava iz kolektivnih ugovora javnih poduzeća u 2002. znatno smanjena u odnosu na stanje u 2000. godini, ali još uvijek postoje odstupanja u visini nekih prava u korist javnih poduzeća (božićnica, dar za djecu, uskrsnica, regres) u usporedbi s našim pravima.

POLITIKA U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI Veliko vijeće izrazilo je nezadovoljstvo zbog propusta Vlade RH i Ministarstva znanosti i tehnologije da izračuna visinu izdvajanja za znanost i visoko obrazovanje u zemljama Europske unije. Zaključeno je da je nužno i dalje inzistirati na izdvajanju za znanost i obrazovanje u Proračunu 2003. godine prema odredbama Partnerstva za razvoj (podsjećamo: «Ravnomjerno povećanje državnog financiranja sustava obrazovanja i znanosti u trogodišnjem razdoblju na razinu postotnog izdavajanja iz BDP-a zemalja EU, pod uvjetom i u svrhu provedbe reformi u oba sustava»), a na temelju naših procjena, koje ćemo umjesto Vlade pokušati izraditi u Sindikatu.

REFORMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA Veliko vijeće raspravilo je problem zastoja u reformi znanosti i visokog obrazovanja i ocijenilo da Hrvatska ne može prihvatiti odustajanje od reformi i jednogodišnji zastoj na tom planu. Podržana je radna verzija teksta Preobrazba visokog obrazovanja i znanosti, koji je za Vladu i socijalne partnere izradio Sindikat; a prihvatljive su samo one izmjene koje će učiniti Vlada, a koje neće odstupati od naših važnih stajališta zauzetih na Saboru Sindikata (vidi Peti Sabor, Politika u znanosti i visokom obrazovanju). Veliko vijeće ocijenilo je da je smjena ministra dovela do zastoja u provedbi reforme, čime je dezavuiran cjelokupni naš angažman ove godine i temeljito obeshrabrene reformske snage u zemlji. Također, Veliko vijeće smatra da je prijedlog zakona koji je izradio MZT daleko napredniji i uspješniji od prijedloga koji je izradio Senat Sveučilišta, pri čemu se konstatira da je u potonjem vidljivo nastojanje za očuvanjem postojećeg stanja. Sindikat će se u okviru sveučilišta zalagati za reformu lobiranjem i argumentiranim, a ne konfliktnim pristupom. Sindikat će promatrati daljnja zbivanja i neće prihvatiti odustajanje od reformi, te će najoštrije reagirati na eventualne predizborne prilagodbe vlasti.

ANALIZA SOCIJALNO-POLITIčKE SITUACIJE Odlučeno je da se pažljivo analizira daljnje poštivanje Partnerstva za razvoj i ako bi usljedilo kršenje Partnerstva u najvažnijim odredbama, te ocijenilo da se nije postupalo u dobroj vjeri, odnosno da se radi o prevari, tada valja raskinuti takav sporazum. U međuvremenu treba otvoriti kritički pristup jer partnerstvo ne isključuje kritiku. Verbalna i akcijska radikalizacija odnosa prema Vladi potrebna je samo onda ako Vlada dovede u pitanje temeljne moralne, socijalne i političke vrijednosti.

PRIPREMA ZA PARLAMENTARNE IZBORE Upozoreno je da je vrijeme za razmišljanje o parlamentarnim izborima. Neproduktivan je stav koji kaže da se sindikat ne treba uključivati u politiku i izborne aktivnosti, jer to znači odreći se jednog od snažnih instrumenata za unapređenje interesa naših članova. Veliko vijeće zaključuje da Sindikat za parlamentarne izbore ima na raspolaganju nekoliko opcija: da ostane pasivan, da bude aktivan ali neutralan, šaljući poruke vrijednosnog tipa, da sam organizira svoju listu ojačanu s vanjskim ljudima, koje bi na nju privukao, da podrži nezavisne kandidate i da izabere stranku ili skupinu stranaka koje će podržati. Upozoreno je da je osnovana nova politička stranka Libra, koja je u svom programu istakla znanje i obrazovanje na prvom mjestu svojih prioriteta.

IZVJEŠTAJ O RADU TAJNIŠTVA Veliko vijeće jednoglasno je usvojilo izvještaj o radu Tajništva za razdoblje od Sabora Sindikata do 1. sjednice Velikog vijeća (Izvještaj o radu).

(1) PRISUTNI: dr. Delko Barišić, dr. Višnja Besendorfer, dr. Želimir Dulčić, mr. Dragutin Futač, dr. Ivo Goldstein, dr. Alen Harapin, akademkinja Sibila Jelaska, dr. Zorica Jurković, Mirjana Kralj, dr. Antun Kraš, dr. Marija Lebedina-Manzoni, dr. Željko Mrklić, mr. Rajko Odobaša, dr. Darko Orešković, Predrag Perožić, dr. Petar Pervan, dr. Krunoslav Pisk, dr. Igor Radeka, Vilim Ribić, dr. Tvrtko Smital, dr. Zvonimir Šikić, dr. Miljenko Šimpraga, akademik Ivo Šlaus, Dubravko Trušćek, mr. Nevenka Videk, Zora Žitnik. Ostali prisutni: Jadranka Martić – predsjednica Regionalnog vijeća Rijeka, Tamara Jelić-Kazić – zapisničar

U Zagrebu, 5. listopada 2002.

Tamara Jelić-Kazić, tajnik

Prednosti članstva