Demokratski život Sindikata

Sjednicom Velikog vijeća dovršen izborni ciklus u Sindikatu

REZULTATI IZBORA ZA VIŠA TIJELA SINDIKATA

Izbori u Sindikatu provode se u tri kruga. Prvi krug je započeo u rujnu 2009. godine kada su podružnice započele proces izbora za vodstva podružnica i zastupnike Sabora Sindikata. Podružnice su se zatim konstituirale (među izabranim predstavnicima odabrani su glavni povjerenici), dok su na konsitituirajućim sjednicama regionalnih vijeća izabrani njihovi predsjednici i predstavnici u Senatu.
Zatim su novoizabrani zastupnici Sabora na 7. Saboru Sindikata održanom 12.lipnja 2010 među sobom tajnim glasovanjem izabrali Veliko vijeće, Časni sud, Nadzorno vijeće i predsjednika Sindikata. Na Saboru je od ukupno 317 zastupnika bilo prisutno njih 271 (85%), a od ukupno 130 podružnica svoje predstavnike je poslalo njih 115 (88%).
Izborni ciklus je završio 25. rujna 2010. kada su na konstituirajućoj sjednici Velikog vijeća njegovi članovi među sobom izabrali predsjednika i potpredsjednika Velikog Vijeća te članove Malog i Upravnog vijeća.

Rezultate izbora navodimo prema hijerarhiji:

PREDSJEDNIK SINDIKATA
Za predsjednika Sindikata na Saboru je izabran prof. dr. sc. Krunoslav Pisk (Sveučilište u Dubrovniku) sa 144 glasa.
Drugi kandidat, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga dobio je 103 glasa.

PREDSJEDNIK VELIKOG VIJEĆA
Na konstituirajućoj sjednici Velikog vijeća održanoj u Jezerčici 24. i 25. rujna 2010. članovi Velikog vijeća tajnim glasovanjem jednoglasno su izabrali Vilima Ribića za predsjednika Velikog vijeća. Za ovu funkciju nije bilo drugih kandidata.

POTPREDSJEDNIK VELIKOG VIJEĆA
Na izborima za potpredsjednika Velikog vijeća među četiri kandidata (dr. Garašić, prof. dr. Radeka, dr. Smital i prof.dr. Šimpraga) tajnim glasovanjem izabran je prof. dr. sc. Igor Radeka (Sveučilište u Zadru).

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SINDIKATA
Sukladno Statutu, prof. dr. sc. Igor Radeka imenovan je za zamjenika predsjednika Sindikata.

MALO VIJEĆE
Kandidati za izbor u Malo vijeće su svi članovi Velikog vijeća koji tajnim glasovanjem među sobom izabiru 7 članova Malog vijeća. Po funkciji članovi Malog vijeća su predsjednik Sindikata i predsjednik Velikog vijeća.
Izabrani su (prema broju glasova):
prof.dr.sc. Igor Radeka, dr.sc. Darko Orešković, prof.dr.sc. Zvonimir Šikić, dr.sc. Tvrtko Smital, doc.dr.sc. Vesnica Garašić, prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga, dr.sc. Šandor Dembitz

UPRAVNO VIJEĆE
Kandidati za izbor u Upravno vijeće su svi članovi Velikog vijeća koji tajnim glasovanjem među sobom izabiru 7 članova Upravnog vijeća.
Izabrani su (prema broju glasova):

dr.sc. Tvrtko Smital, dr.sc. Tomislav Duvnjak, prof.dr.sc. Želimir Dulčić, prof.dr.sc. Branko Novak, mr.sc. Mirko Petrić, Heli Hajdić, Mirela Bojić.

VELIKO VIJEĆE
Za 28 mjestau Velikom vijeću na Saboru se kandidiralo 66 kandidata. Mjesta se u Velikom vijeću popunjavaju na poludirigirani način, tako da se prvo osigura članstvo 14 članova koji su predstavnici manjinskih skupina u Sindikatu (npr. tri nenastavnog i neznanstvenog osoblja, jednog člana s ustanova koje nisu nastavne i istraživačke, dva predstavnika suradničkih i nastavnih zvanja, te osam predstavnika iz regionalnih vijeća izvan Zagreba). Nakon toga se preostalih 14 članova bira prema broju dobivenih glasova. Glasovalo je 259 zastupnika, od čega su 3 listića bila nevažeća.
U Veliko vijeće izabrani su (zadnja kolona pripadnost manjinskim skupinama)

r.b.

Ime i Prezime

br. glasova

Manjinska skupina

1. Vilim Ribić 222 glasa
Tajništvo Sindikata, Zagreb
2. Mirela Bojić 202 glasa

Nenastavno osoblje

Tajništvo Sindikata, Zagreb
3. prof. dr. sc. Zvonimir Šikić 198 glasova
Fakultet stroj. i brodogradnje, Zg
4. prof. dr. sc. Krunoslav Pisk 186 glasova

RV SPLIT

Sveučilište u Dubrovniku
5. Heli Hajdić Nikolić 169 glasova

Nenastavno osoblje

Fakultet političkih znanosti, Zagreb
6. doc. dr. sc. Vesnica Garašić 162 glasa
Rudarsko-geol. naftni fakultet, Zg
7. dr. sc. Tvrtko Smital 151 glas
Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb
8. prof. dr. sc. Ivo Goldstein 149 glasova
Filozofski fakultet, Zagreb
9. prof. dr. sc. Želimir Dulčić 142 glasa

RV SPLIT

Ekonomski fakultet, Split
10. prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga 145 glasova
Veterinarski fakultet, Zagreb
11. doc. dr. sc. Vesna Ilakovac 135 glasova

RV OSIJEK

Medicinski fakultet, Osijek
12. prof. dr. sc. Branko Novak 121 glas

RV OSIJEK

Ekonomski fakultet, Osijek
13. dr. sc. Tomislav Duvnjak 119 glasova
Poljoprivredni institut, Osijek
14. prof. dr. sc. Mirko Primc 117 glasova
PMF – Matematički odjel, Zagreb
15. prof. dr. sc. Diana Stolac 117 glasova

RV RIJEKA

Filozofski fakultet, Rijeka
16. prof. dr. sc. Igor Radeka 112 glasova

RV SPLIT

Sveučilište u Zadru
17. akademik Ivo Šlaus 112 glasova
Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb
18. mr. sc. Mirko Petrić 111 glasova

viši predavač

Sveučilište u Zadru
19. dr. sc. Darko Orešković 108 glasova
Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb
20. Jasna Mufić 102 glasa

posebne ustanove

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zg
21. prof. dr. sc. Vlatka Rozman 99 glasova
Poljoprivredni fakultet, Osijek
22. prof. dr. sc. Višnja Besendorfer 94 glasa
PMF – prirodoslovni odjeli, Zagreb
23. Mirjana Kralj 93 glasa

nenastavno osoblje SSS

Inst. za med. istraž. i med. rada, Zg
24. prof. dr. sc. Šandor Dembitz 93 glasa
Fakultet elektrot. i rač., Zagreb
25. Dragana Bjelić 90 glasova
Veleučilište u Požegi
26. doc. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 73 glasa

RV RIJEKA

Građevinski fakultet, Rijeka
27. mr. phar. Tin Weitner 63 glasa

predstavnik asistenata

Farmac. – biokemijski fakultet, Zg
28. Željko Rosandić 50 glasova

predstavnik asistenata

Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Radi transparentnosti navodimo i ostale kandidate za članove velikog vijeća:
Kandidati koji su bili plasirani među 28 mjesta, ali zbog poludirigiranog sustava nisu ušli u Veliko vijeće su:

26. DubravkaLevak – Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb 87 glasova
27. dr. sc. RobertoLujić – Strojarski fakultet, Slavonski Brod 84 glasa
28. dr. sc. Delko Barišić – Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb 83 glasa

Ostali kandidati koji nisu ušli u Veliko vijeće, a dobili su veći broj glasova od kandidata s najmanjim brojem glasova koji je ušao u Veliko vijeće su:

29. Igor Čaljkušić, Umjetnička akademija, Split, 76 glasova, 31. dr. sc. Nikola Đaković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 72 glasa, 32. dr. sc. Mario Gabričević, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 71 glas, 33. dr. sc. Mirko Klarić, Pravni fakultet, Split, 70 glasova, 34. dr. sc. Predrag Marković, Filozofski fakultet, Zagreb, 70 glasova, 35. dr. sc. Tatjana Bakran- Petricioli, PMF – Prirodoslovni odjeli, Zoologijski zavod, Zagreb, 66 glasova, 36. Saša Delić Matas, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split, 63 glasa, 37. dr. sc. Ivica Strelec, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek, 63 glasa, 38. Snježana Šimunić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, 63 glasa, 40. dr. sc. Denis Pelin, Elektrotehnički fakultet, Osijek, 62 glasa, 41. dr. sc. Ljiljana Bedrica, Veterinarski fakultet, Zagreb, 61 glas, 42. dr. sc. Alan Antonović, Šumarski fakultet, Zagreb, 59 glasova, 43. Zora Žitnik, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 59 glasova, 44. dr. sc. Zoran Grgić, Agronomski fakultet, Zagreb, 57 glasova,45. dr. sc. Valentina Hajek-Tadesse, Hrvatski geološki institut, Zagreb, 56 glasova, 46. Spomenka Georgijević, Pomorski fakultet, Rijeka, 54 glasa, 47. dr. sc. Roberto Žigulić, Tehnički fakultet, Rijeka, 54 glasa, 48. Melita Čalić, Umjetnička akademija, Osijek, 52 glasa, 49. Marko Gregurić, Učiteljski fakultet, Zagreb, 52 glasa, 51. mr. sc. Lidija Štefić, Stomatološki fakultet, Zagreb, 50 glasova
15 preostalih kandidata imaju manje od 50 glasova.

ČASNI SUD
Na izborima za Časni sud bilo je 18 kandidata. Izabrani su:
1. akademkinja Sibila Jelaska (PMF-prirodoslovni odjeli, Zagreb) – 188
2. doc. dr. sc. Dražen Cuculić (Medicinski fakultet, Rijeka) – 144
3. prof. dr. sc. Frane Delaš (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zg) – 105
4. Zlatko Klanac (Arhitektonski fakultet, Zagreb) – 103
5. doc. dr. sc. Rajko Odobaša (Pravni fakultet, Osijek) – 94
6. doc. dr. sc. Drago Bešlo (Poljoprivredni fakultet, Osijek) – 84
7. Jadranka Blaško (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku) – 72

NADZORNO VIJEĆE
Na izborima za Nadzorno vijeće bilo je 12 kandidata. Izabrani su:
1. doc. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky (Ekonomski fakultet, Zagreb) – 193
2. doc. dr. sc. Tomislav Šikić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zg) – 191
3. doc. dr. sc. Nikica Gilić (Filozofski fakultet, Zagreb) – 163
4. mr. sc. Maja Krčum (Pomorski fakultet, Split) – 144
5. Božica Vrebac (Medicinski fakultet, Osijek) – 131
6. Dubravka Varga (Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek) – 118
7. dr. sc. Vesna Babić Ivančić (Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb) – 106

Svim izabranima čestitamo.

Prednosti članstva