O osnivanju novog sindikata


članci iz dnevnog tiska:

"Osniva se Hrvatski akademski sindikat" ("Novi list", 11. listopada 2006.)
"Osniva se Akademski sindikat" ("Jutarnji list", 11. listopada 2006.)

Zagreb, 11. listopada 2006.Back to Top