KANDIDATI ZA IZBOR U VIŠA TIJELA SINDIKATA

KANDIDATI
ZA IZBOR U VIŠA TIJELA SINDIKATA NA 7. SABORU, 12. lipnja 2010.

LISTA KANDIDATA ZA:

VELIKO VIJEĆE

NADZORNO VIJEĆE

čASNI SUD

PREDSJEDNIKA SINDIKATA


Back to Top