AKTUALNOSTI

Zagreb, 10. listopada 2003.


STAMBENO KREDITIRANJE ZAPOSLENIH U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA NA PODRUČJU ZAGREBA


(odnosi se na sve zaposlenike na ustanovama članicama Sveučilišta u Zagrebu, kao i na sve zaposlene na javnim ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u regiji grada Zagreba; javni instituti, Nacionalna i svučilišna knjižnica, Carnet, Srce, Studentski centar, HAZU i dr.)

Općenite informacije
Uz zaista iznimne napore Sindikata, sve od same ideje povoljnog stambenog kreditiranja zaposlenika, pa do direktnog angažmana u neposrednoj realizaciji ovog iznimno značajnog posla, konačno možemo konstatirati da je sustav kreditiranja i u Zagrebu pred samom realizacijom. Ovaj prilično mukotrpan posao odradili smo prvenstveno iz želje za ostvarivanjem dodatnih prava za naše članove, iako se sustav naravno odnosi jednako i na nečlanove Sindikata. Od danas je Pravilnik o kreditiranju pred dekanima zagrebačkih fakulteta, a završeni su i pregovori s bankama.

Dogovor je postignut sa Zagrebačkom bankom d.d.

Uslijed kratkoće rokova, dajemo vam neslužbene, konkretne informacije o proceduri dobivanja ovih zaista iznimno povoljnih stambenih kredita (službeno će sva dokumentacija biti objavljena na web-stranicama Sveučilišta u Zagrebu nakon formalnog stupanja na snagu, koja će uslijediti nakon potpisivanja ugovora između Sveučilišta, Ministarstva znanosti i tehnologije i Zagrebačke banke d.d., nadamo se da će to biti početkom sljedećeg tjedna 13. ili 14. listopada).

Prije same procedure molimo Vas da dobro proučite Pravilnik o kreditiranju kako biste bili dobro upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

Konkretna pogodnost
Svi zaposlenici u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na zagrebačkom području imaju pravo na stambene kredite uz kamatnjak od 6,29 % bez obzira na starosnu dob, što je sigurno niže od najpovoljnije tržišne kamatne stope. Ministarstvo znanosti i tehnologije od ove kamatne stope plaća 2/3 subvencije zaposlenicima iz članaka 31, 39, 91. i 92. te će za njih kamatna stopa iznositi 2,10 %.

(Podsjećamo da prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak (NN 150/2002) za iznos kamata za stambene kredite po stopi iznad 6,00% imate pravo na povrat poreza - po godišnjoj prijavi).

Naš Sindikat naravno pozdravlja ovu iznimnu pogodnost za naše nastavnike i znanstvenike (neznamo bolji primjer nigdje u Europi), ali smatramo da su na ovaj način napravljene neopravdano velike razlike između zaposlenika. Kako naši stalni apeli u vezi ovog problema nisu urodili plodom, nastavit ćemo se boriti za izradu sustava po kojem će i ostali zaposlenici moći ostvariti pravo na subvenciju.

Kako se prijaviti za kredit?
Odmah po potpisivanju ugovora Sveučilište će početi zaprimati i rješavati zahtjeve za stambenim kreditima. Svi zaposlenici (neovisno o tome rade li na ustanovi koja je članica Sveučilišta ili ne) moraju dobiti odobrenje od Sveučilišta za svoj kredit. (Ovo se odnosi na sve kredite, dakle sa i bez subvencije.) Svoje zahtjeve možete dostaviti preporučeno poštom na adresu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu ili osobno ostaviti na porti Rektorata, Trg Maršala Tita 14, Zagreb. Dokumente ćete morati kuvertirati s naznakom "Za stambene kredite".

Rokovi
Krajnji rok za zaprimanje zahtjeva za kredit uz subvenciju MZT-a je 15. studenog 2003., a za kredite bez subvencije 1. prosinca 2004. Zahtjevi će se rješavati dnevno, a Sveučilište će u roku 48 sati (podrazumijeva se da je dokumentacija uredna i cjelovita te zahtjev u skladu sa Pravilnikom) na svojim web-stranicama objavljivati liste odobrenih stambenih kredita te istovremeno slati odobrenja Banci. Kada pročitate svoje ime na web-stranicama možete se uputiti u neku od poslovnica Zagrebačke banke d.d., gdje ćete nastaviti sa procedurom koja se tiče odobravanja i konačne realizacije kredita od strane banke.

Dokumenti uz zahtjev prema Sveučilištu
Nakon što ste proučili Pravilnik o kreditiranju, odlučili se za vrstu i iznos kredita na kojeg imate pravo, morate prikupiti slijedeće dokumente koji su Vam neophodni za odobrenje Sveučilišta.

VRIJEDI ZA SVE VRSTE KREDITA (SA I BEZ SUBVENCIJE)

1. Zahtjev za kredit (formular će biti dostupan na web-stranicama Sveučilišta)
2. Potvrda o zaposlenju izdana od strane ustanove (za zaposlenike u zvanjima obavezno mora sadržavati navod o znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu, a za ostale samo o nazivu radnog mjesta)

SAMO ZAPOSLENICI KOJI TRAŽE SUBVENCIONIRANI KREDIT

3. Vjenčani list i rodni listovi djece (preslike, ne moraju biti ovjerene)
4. Ispunjena i potpisana izjava o vlasništu / nevlasništvu stana ili kuće (formular će biti dostupan na web-stranicama Sveučilišta)

Procedura u banci - obratite pažnju!
Najprije navodimo instrumente osiguranja kredita iz kojeg možete kombinirati varijantu koja Vam najviše odgovara:

I.

KREDITNA SPOSOBNOST
JAMCI
DEPOZIT
ZALOG NA NEKRETNINU
NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA
osnovica + anuitet
1
0 %
1 : 1
220 Eura fiksno, u kunskoj protuvrijednosti
osnovica + anuitet
-
0 %
1 : 1,3
220 Eura fiksno, u kunskoj protuvrijednosti

- bonitet dužnika se računa na način da osnovicu (koja iznosi 1.700,00 kn) uvećamo za anuitet = neto plaća dužnika; ako je plaća premala bonitet se može pojačati sudužništvom
- jamce je moguće zamijeniti garantnim depozitom pri čemu jednog jamca može zamijeniti 10% garantnog depozita od iznosa kredita
- zaposlenik je dužan primati plaću preko tekućeg računa otvorenog u Zagrebačkoj banci d.d. i radi plaćanja obveza po kreditu dužan je dati trajni nalog banci koji dospijeva na naplatu svakog prvog u mjesecu

II.

Formulari koji su potrebni za realizaciju stambenog kredita po odredbama Zagrebačke banke d.d., ali uz napomenu da Banka može zahtjevati i dodatnu dokumentaciju:

1. Zahtjev za kredit - formular kojeg možete dobiti u poslovnicama Banke
- nakon što ste ga ispunili mora Vam ga ovjeriti ustanova na kojoj ste zaposleni, te ustanova na kojoj su zaposleni jamci ili sudužnik ako vam budu potrebni.
2. Preslike osobnih iskaznica i domovnica svih uključenih u kredit (dužnik, sudužnik, jamci, prodavatelji, te vlasnici nekretnine koju stavljate pod hipoteku u slučaju da to nije nekretnina koju kupujete).
3. Vlasnički list nekretnine koju kupujete (original, ne stariji od mjesec dana, nekretnina ne smije biti pod teretom).
4. Procjena vrijednosti nekretnine za koju dajete hipoteku (elaborat izrađuje ZANE d.o.o.).
5. Polica osiguranja nekretnine, te polica osiguranja života dužnika (izrađuje za Vas Zagrebačka banka d.d.).
6. Kupoprodajni ugovor nekretnine koju kupujete (ovjeren od javnog bilježnika).

___________________________________________________________________________

7. Za izgradnju, dogradnju, dovršenje, rekonstrukciju i adaptaciju: građevinska dozvola, procjena vrijednosti radova koju također izrađuje ZANE d.o.o.
8. Za kupnju i komunalno uređenje građevinskog zemljišta: ugovor o kupnji, lokacijska dozvola ili izvod iz prostornog plana potvrđenog od nadležnog tijela.

Napomene
Svi zaposlenici koji su zaposleni u ustanovama članicama Sveučilišta u Zagrebu dobit će svu potrebnu dokumentaciju na kućnu adresu. Kako Sveučilište nema direktan uvid u adrese ostalih zaposlenika oni bi dokumentaciju trebali dobiti preko svojih ustanova.
Zbog brzine predlažemo da se služite web-stranicama, kako radi najnovijih informacija i uputa, tako i radi same dokumentacije koju možete jednostavno isprintati.

Još jednom napominjemo: kako stvari sada stoje, samo za ugovore potpisane s Bankom u 2003. godini Ministarstvo znanosti i tehnologije će preuzeti obvezu plaćanja subvencije! 

Povratak na vrh


© MAG Inventor d.o.o. 2001