Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci – uniri.hr

FAKULTETI

Medicinski fakultet u Rijeci www.medri.hr Tehnički fakultet u Rijeci www.riteh.hr Građevinski fakultet u Rijeci www.gradri.hr Pravni fakultet u Rijeci www.pravri.hr Ekonomski fakultet u Rijeci www.efri.hr Pomorski fakultet u Rijeci www.pfri.hr Filozofski fakultet u Rijeci www.ffri.hr Filozofski fakultet u Puli www.ffpu.hr Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji www.fthm.hr VISOKE ŠKOLEVisoka učiteljska škola u Gospiću public.srce.hr/vus_gospic/

Prednosti članstva