Foto: Croatia osiguranje

Croatia dopunsko zdravstveno osiguranje po povoljnijim uvjetima

Croatia osiguranje d. d. članovima Sindikata nudi pogodnosti na dopunsko zdravstveno osiguranje

Croatia osiguranje d.d.  nudi Dopunsko zdravstevno osiguranje posebno za članove Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i članove njihovih obitelji.

Dopunskim zdravstvenim osiguranjem osigurava se pokriće troškova doplata, razlika do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (tzv. participacija), kako je definirano Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, u punom iznosu bez ograničenja.

U nastavku su tri opcije dopunskog zdravstvenog osiguranja koje je moguće ugovoriti:

1. Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja pokriva slijedeće vrste doplata (pod uvjetom da zdravstvenu zaštitu koristite temeljem uputnice):

  • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • za specijalističke preglede
  • za dijagnostiku
  • za laboratorijske pretrage
  • za fizikalnu rehabilitaciju
  • za stomatološke usluge
  • za bolničko liječenje
  • za izdavanje lijekova po receptu
  • za ortopedska i druga pomagala
  • za sve ostalo što je zakonodavac propisao da osiguranik mora sam sudjelovati u troškovima pregleda

2. Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja s uključene dvije kutije lijeka s B liste
lijekova pokriva sve navedeno po točkom 1. + pokriće doplata za dvije kutije lijeka istog sastava s Dopunske liste lijekova HZZO-a

3. Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja s uključenom neograničenom B listom
lijekova pokriva sve navedeno po točkom 1. + pokriće doplata za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a

Osiguranje se ugovara na godinu dana.

Tablica premije

 

PROGRAM

Mjesečna premija po osiguraniku EUR Mjesečna premija po osiguraniku KN Godišnja premija po osiguraniku EUR Godišnja premija po osiguraniku KN
Dopunsko zdravstveno osiguranje 6,25 EUR 47,10 KN 75,00 EUR 565,20 KN
Dopunsko zdravstveno osiguranje s dvije kutije istoimenog lijeka s B liste lijekova  

7,00 EUR

 

52,75 KN

 

84,00 EUR

 

633,00 KN

Dopunsko zdravstveno osiguranje s neograničenom B listom lijekova  

8,00 EUR

 

60,28 KN

 

96,00 EUR

 

723,36 KN


Ključne riječi:

Croatia osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje, povoljnosti za članove

Prednosti članstva