dr. sc. Željko Dugac

Znanstveni savjetnik u trajnom izboru na Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Rođen 05.10.1968. u Rijeci.

Sindikalna biografija

  • član Sindikata od 1998. godine

Dužnosti u Sindikatu

  • 2018. – 2022.: Glavni povjerenik od prosinca 2021.
  • od 2023.: član Velikog vijeća, glavni povjerenik podružnice Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Stručna i radna biografija

Željko Dugac, prof. dr. sc., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, naslovni izvanredni profesor. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci temom iz povijesti medicine. Magistar znanosti, na području biologije-biološke antropologije temom vezanom uz proučavanje narodne medicine. Doktorsku disertaciju obranio 2003. na području biomedicinskih znanosti i zdravstva s temom iz povijesti javnog zdravstva. Od 1998. radi u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u  Zavodu za povijest i filozofiju znanosti. Bio je voditelj više znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Zaklade za znanost RH. Bio je stipendista Rockefeller Archive Center u New Yorku, Švicarske nacionalne zaklade za znanost i University Colledge of London – Wellcome Institutefor the History of Medicine. U svojim istraživanjima bavi se različitim područjima povijesti zdravstva i medicine, javnog zdravstva te socijalne i društvene povijesti u prvoj polovini 20. stoljeća; primjerice temama vezanim uz povijest zdravstvenog prosvjećivanja i edukacije, povijest javno zdravstvenog sustava, međunarodnim utjecajima na javno zdravstvo, napose Rockefellerove fondacije i Zdravstvene organizacije Lige naroda u međuratnom razdoblju, poviješću medicinske svakodnevice, socijalnim problemima u društvu vezanim uz zdravlje i bolesti te oblikovanjem medicinskih struka, životom i djelom Andrije Štampara i ostalih važnih osoba za javno zdravstvo i socijalnu povijest posebice međuratnog razdoblja. Autor je brojnih znanstvenih studija i knjiga.

Osobno

Rastavljen, vlasnik više stambenih prostora, jedan sin.

Prednosti članstva