AKTUALNOSTI

USPOREDBA NOVOG SLOVENSKOG ZAKONA O RADU S HRVATSKIM ZAKONOM I PRIJEDLOGOM ZAKONA

SLOVENIJA
HRVATSKA
  VAŽEĆI ZAKON O RADU PRIJEDLOG ZAKONA
1. UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
a) Razlozi
postoje postoje ne postoje
postoje i drugi razlozi određeni zakonom, odnosno kol. ugovorom na razini djelatnosti postoje i drugi slučajevi utvrđeni zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom na razini djelatnosti  
kolektivni ugovor može odrediti da mali poslodavac ne mora navoditi razloge kol.ugovorom se može proširiti, odnosno ograničiti broj razloga  
b) Trajanje
2 god. 3 god. 3 god.

- s istim radnikom
- za iste poslove

- na istim poslovima - s istim radnikom
iznimka za dulje trajanje:
-zamjena privremeno odsutnog radnika
-poslovodna osoba
-sezonski poslovi
-zakon, kolektivni ugovor
iznimka za dulje trajanje:
-zamjena privr. odsutnog radnika
-zakon, kolektivni ugovor
iznimka za dulje trajanje:
- zamjena privr. odsutnog radnika
-zakon, kolektivni ugovor
u slučaju više od tri mjeseca prekida između dva ugovora o radu na određeno vrijeme ukupno vrijeme za računanje rada na određeno vrijeme se ne zbraja dvomjesečni prekid dvomjesečni prekid
c) Posljedica nezakonito sklopljenog ugovora o radu na određeno vrijeme i nastavka rada po isteku vremena na koje je ugovor sklopljen
rad na neodređeno vrijeme prekršaj poslodavca rad na neodređeno
2. GODIŠNJI ODMOR
4 tjedna 18 dana 18 dana
+7 dana - maloljetniku 24 dana - maloljetnik isto
+3 dana - starijem radniku - 60%-tnom invalidu 30 dana - radnici na poslovima sa štetnim utjecajem isto
+1 dan - za svako dijete    
3. MALI POSLODAVAC
10 radnika 10 radnika 20 radnika
- postoji obveza navođenja otkaznog razloga
- nema obveze radnika kojemu otkazuje zbog poslovnih razloga ili nesposobnosti pokušati zaposliti na drugim poslovima ili ga prekvalificirati za druge poslove
- kol. ugovorom može se propisati da mali poslodavac smije sklapati ugovore o radu na određeno vrijeme bez navođenja razloga
- kol. ugovorom djelatnosti mogu se za male poslodavce odrediti kraći otkazni rokovi u odnosu na Zakon
- nema obveze obrazlagati otkaz
- nema obveze radnika kojemu otkazuje pokušati zaposliti na drugim poslovima ili ga dokvalificirati za druge poslove
- pri otkazu ne mora voditi računa o starosti, obvezama uzdržavanja, duljini radnog staža kod poslodavca
- postoji obveza navođenja otkaznog razloga
4. OTKAZNI ROK

poslovno uvjetovani otkaz:do 5 god. staža - 30 dana

najmanje 5 god. staža- 45 dana


najmanje 15 god. staža - 75 dana


najmanje 25 god. staža - 150 dana

 

poslovno i osobno uvjetovani otkaz:
manje od 1 god. staža - 2 tjedna

najmanje 1 god. staža - 30 dana

najmanje 2 god. staža - 60 dana
najmanje 5 god. staža - 90 dana
najmanje 10 god. staža - 120 d.
najmanje 15 god. staža - 150 d.
najmanje 20 god. staža - 180 d.
poslovno i osobno uvjetovani otkaz:

manje od 2 g. staža - 2 tjedna
najmanje 2 g. staža - 3 tjedna
najmanje 5 g. staža - 30 dana najmanje 10 g. staža - 60 dana

najmanje 20 g. staža - 90 dana

Dodatno se radniku koji je kod poslodavca proveo u radnom odnosu neprekidno najmanje dvadeset godina, otkazni rok povećava se za dva tjedna ako je radnik stariji od 50 godina života, a za mjesec dana ako je stariji od 55 godina života.
otkaz zbog nesposobnosti:
do 5 god. staža - 30 dana
najmanje 5 god. staža- 45 dana
najmanje 15 god. staža - 60 dana
najmanje 25 god. staža - 120 dana
otkaz zbog krivnje radnika:
- minimalno 30 dana
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja:
- otkazni rok u polovici gore navedenih otkaznih rokova
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja:
- otkazni rok u polovici gore navedenih otkaznih rokova
5. OTPREMNINA
Radniku kojemu se otkazuje iz poslovnih ili razloga nesposobnosti ima pravo na otpremninu u iznosu:
- zaposlen više od 1 do 5 godina - 1/5 prosječne mjesečne plaće koju je primio ili bi primio da je radio, u zadnja tri mjeseca za svaku godinu rada
- zaposlen od 5 do 15 godina - 1/4 prosječne mjesečne plaće koju je primio ili bi primio da je radio, u zadnja tri mjeseca za svaku godinu rada
- zaposlen više od 15 godina -1/3 prosječne mjesečne plaće koju je primio ili bi primio da je radio, u zadnja tri mjeseca za svaku godinu rada


primjeri:
1 godina - 1/5 prosječne plaće
2 godine - 2/5 prosječne plaće
3 godine - 3/5 prosječne plaće
5 godina - 5/4 prosječne plaće
8 godina - 2 prosječne plaće
10 godina - 2,5 prosječne plaće
15 godina - 5 prosječnih plaća
20 godina - 6,3 prosječne plaće
25 godina - 8,3 prosječne plaće

ograničenje - najviše 10 prosječnih plaća

Radnik zaposlen na neodređeno vrijeme, ako mu se otkazuje iz poslovnih ili osobno uvjetovanih razloga nakon 2 godine neprekidnog rada, ima pravo na otpremninu u iznosu :
- 1/2 prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja 3 mjeseca za svaku navršenu godinu staža kod poslodavca
primjeri:
1 godina - 0
2 godine - 1 prosječna plaća
3 godine - 1,5 prosječne plaće
5 godina - 2,5 prosječne plaće
8 godina - 4 prosječne plaće
10 godina - 5 prosječnih plaća
15 godina - 7,5 prosj. plaća
20 godina - 10 prosj. plaća
25 godina - 12,5 prosj. plaća

Radnik zaposlen na neodređeno ili određeno vrijeme, ako mu se otkazuje iz poslovnih ili osobno uvjetovanih razloga nakon 2 godine neprekidnog rada, ima pravo na otpremninu u iznosu:

 

(Dodatno se radniku starijem od 50 godina života navedeni iznos otpremnine za 20 god. staža uvećava se za jednu prosječnu mjesečnu plaću, a za 25 god. staža za dvije prosječne mjesečne plaće).

najmanje 2 g.- 1 prosj. plaća

najmanje 5 g. - 1 prosj. plaća

najmanje 10 g. - 2 prosj. plaće

najmanje 20 g. - 3 prosj. plaće
najmanje 25 g. - 4 prosj. plaće


Zagreb, 14.02.2003.
Povratak na vrh


© MAG Inventor d.o.o. 2001