AKTUALNOSTI

IZVJEŠTAJ O RADU TAJNIŠTVA
za razdoblje između dvije redovne sjednice Velikog vijeća
od 5. listopada 2002. do 24. svibnja 2003. godine

SINDIKALNO-POLITIČKI ZADACI I CILJEVI

1. ZAKON O RADU I POPRATNI ZAKONI
razdoblje: siječanj-svibanj

 • Rad na izmjenama i dopunama Zakona o radu i zakona koji se primjenjuju u radnim sporovima (Zakona o parničnom postupku, Ovršnog zakona, Stečajnog zakona, Zakona o zaštiti radničkih potraživanja u slučaju insolventnosti poslodavca, Zakona o prekršajima, Zakona o državnom inspektoratu, Zakona o zaštiti na radu, Kaznenog zakona i dr.):
    - česti sastanci čelnika i pravnika sindikalnih središnjica; intenzivne konzultacije i mukotrpna usuglašavanja među sindikatima; lobiranja i objašnjavanja među sindikatima, konzultacije unutar Matice;
  - vodeća pregovaračka uloga u borbi za kolektivne radne odnose, jačanje položaja sindikata i doprinos solidarnosti;
  - stalne konzultacije s pravnicima, odvjetnicima, državnim inspektoratom; usuglašavanje i nomotehničke artikulacije dogovorenih prijedloga;
  - kontakti s inozemnim sindikatima (Belgija, Bugarska, Slovenija) i Međunarodnom organizacijom rada; informativni razgovori s međunarodnim financijskim institucijama;
  - proučavanje literature nužne za kompetentnu ulogu u pregovorima.
 • Rad na zajedničkoj Rezoluciji sindikalnih središnjica povodom izmjena Zakona o radu (presudan naš udio);
 • Priprema, organizacija i sudjelovanje na Prvom hrvatskom svesindikalnom saboru i zajedničkom prosvjedu svih sindikalnih središnjica i autonomnih sindikata protiv Vladinog prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu, dana 27. veljače 2003.;
 • Predsjednik VV radio na odgovoru, u ime svih hrvatskih sindikata, na zloćudne komentare protiv sindikalnih aktivnosti oko Zakona o radu, objavljene u Jutarnjem listu (Jutarnji odbio objaviti).

2. PREGOVORI O PLAĆAMA I TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR
razdoblje: listopad-prosinac i svibanj

 • Krajem listopada 2002. započeli pregovori Vlade i sindikata javnih službi o plaćama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe; održana je serija sastanaka pregovaračkih odbora Vlade i sindikata, pripremnih sastanaka sindikata javnih službi i pripremnih sastanaka Matice (sklopili tri sporazuma i dodatak TKU - vidi Rezultate).
 • Izradili smo analize plaća u suradnji sa stručnjacima u Državnom zavodu za statistiku.
 • U svibnju se pripremamo za nastavak pregovora o usklađivanju visine plaća u javnim službama s drugim plaćama u zemlji, tj. o otklanjanju zaostajanja naših plaća; prikupljamo i analiziramo podatke;
 • Sudjelujemo u izradi radnog projekta: studija plaća u javnim službama za nekoliko tipičnih zemalja.

3. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
razdoblje: cijelo razdoblje

 • Proveli smo opsežnu kampanju u realizaciji Kolektivnog ugovora o raspodjeli prihoda od rada za tržište, na tragu prijedloga našeg povjerenstva, temeljem kojih je većina ustanova ispunila obvezu iz članka 9. Kolektivnog ugovora; koordiniramo rad sindikalnih podružnica na ustanovama koje još nisu ispunile navedenu obvezu;
 • Problem neisplate dodataka na plaću za posebne uvjete rada riješavamo na razini Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora - ustanove nisu dostavile uredne podatke o radnim mjestima s posebnim uvjetima rada;
 • Zbog izračuna plaća dekana i prodekana mimo kolektivnog ugovora, te neprimjenjivanje odredbi o nastavnom opterećenju i radu preko norme nastavnika, suradnika i položajnih radnih mjesta, predložili smo izmjene i dopune istih.
 • Predsjednik VV izradio je opsežnu analizu sustava normativa u sustavu visokog obrazovanja i prijedloge rješenja. Održan je sastanak predstavnika MZT-a, Sindikata i prof. Krajcara na ovu temu. Ministar se o prijedlozima nije očitovao.
 • Sudjelujemo u Povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora, održana su tri sastanka Povjerenstva i dani odgovori na postavljena pitanja.

4. UREDBA O KOEFICIJENTIMA

 • Imali smo stalni i mučni angažman s novom Uredbom o koeficijentima i nesposobnošću Ministarstva da provede dogovoreno i nađe rješenja za otvorene probleme i probleme koje je samo stvorilo.

5. ODNOSI S MINISTARSTVOM ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
razdoblje: cijelo razdoblje

 • Održano je 7 redovnih mjesečnih sastanaka s Ministarstvom vezano za niz tema: primjena Temeljnog kolektivnog ugovora i Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje; realizacija Zaključka Vlade o poticajima za znanost i visoko obrazovanje; Uredba o koeficijentima; stambena inicijativa i druge aktualne teme - uglavnom s vrlo skromnim učincima zbog neshvatljive indolentnosti u Ministarstvu.

6. REFORMA ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA
razdoblje: studeni-prosinac, siječanj-veljača i svibanj

 • Sudjelovali smo u davanju prijedloga na nekoliko verzija Zakona, a u zadnju verziju ugrađena je većina naših prijedloga vezano za radne odnose nastavnika i znanstvenika.
 • Sudjelovali smo na okruglim stolovima, radnim sastancima u Vladi, na sveučilištu, saborskom odboru i u javnosti objašnjavali naša stajališta.
 • Imali smo s premijerom i užim kabinetom Vlade tri sastanka u studenom, prosincu i siječnju na istu temu.
 • Održavali smo niz kontakata, sastanaka i individualnih razgovora s ljudima koji su radili na verzijama Zakona i s onima koji su zainteresirani za probleme reforme.
 • Pripremili smo i održali iznimno uspješnu tematsku sjednicu Velikog vijeća na temu reforme i novog Zakona (8.veljače 2003.); sjednici su prisustvovali rektori i prorektori, kao i predsjednik Saborskog odbora za znanost.

7. IZDVAJANJE ZA ZVO
razdoblje: studeni-prosinac i kasnije

 • U okviru Partnerstva za razvoj na najvišoj razini, s premijerom, otvorili smo raspravu o položaju znanosti, koja je rezultirala Zaključcima Vlade RH o poboljšanju položaja znanosti, povećanim izdvajanjima i povratom PDVa za kupljenu opremu na našim ustanovama (vidi Rezultate).
 • Napori na Gospodarsko-socijalnom vijeću bili su velikim dijelom usmjereni na povećanje izdvajanja za znanost i obrazovanje (u 2003. godini je iz Državnog proračuna izdvojeno je 10% više sredstava za sustav).

8. GOSPODARSKO - SOCIJALNO VIJEĆE
razdoblje: cijelo razdoblje

 • Predsjednik VV redovito sudjeluje u radu GSV-a, kao njegov član (sjednice su u prosjeku jednom mjesečno), što uključuje i pripreme za sjednice, i realizaciju po preuzetim obavezama (koja najčešće idu na naša leđa): predložili smo koncept reforme rada GSV-a (u fazi rasprave).
 • Sudjelujemo u radu povjerenstava GSV-a (tajnica i predsjednik VV).

9. SINDIKALNA IMOVINA
razdoblje: listopad-studeni i ožujak-travanj

 • Inicirali smo i organizirali seriju sastanaka predsjednika i pravnika pet sindikalnih središnjica na ovu temu, te konzultirali pravnike i odvjetnike.
 • 9. travnja 2003. potpisali smo Polazni sporazum o kriterijima i načinu podjele sindikalnih nekretnina; u prvoj fazi podjele nekretnina očekujemo oko 200 m2 poslovnog prostora za Maticu (sve to uglavnom našom upornošću i zaslugom uz pokušaj opstrukcije iz SSSH).

10. RAD U MATICI
razdoblje: cijelo razdoblje

 • Predsjednik VV i zamjenik predsjednika redovito sudjeluju kao članovi predsjedništva Matice u njegovom radu (sastanci 1-2 puta mjesečno): pripreme, dogovori i realizacija obaveza po sastancima;
 • Održano Glavno vijeće Matice i proslava desete godišnjice rada.
 • Predstavljanje u ime Matice na kongresima, sastancima i seminarima.
 • Promišljanje i dogovori oko dva štrajka, učiteljskog i liječničkog.

11. RAD VIŠIH TIJELA SINDIKATA
razdoblje: cijelo razdoblje

 • Održano je 4 sjednice Maloga vijeća, 3 sjednice Upravnog vijeća: priprema sjednica, provedba odluka; sjednice se održavaju u kasnim večernjim satima;
 • Veliki dio radnog vremena uzima nam oblikovanje naših vrlo opsežnih i preciznih zapisnika.
 • Pripremili smo i održali tematsku sjednicu Velikog vijeća na temu reforme i novog Zakona: priprema materijala, pozivi gostima, medijima, zapisnik;

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU
razdoblje: cijelo razdoblje

 • U ovom razdoblju imali smo srećom malo kontakata s medijima, ali je bilo autorskih tekstova i intervjua oko Zakona o radu i Zakona o znanosti.

13. SABORSKI ODBOR ZA FINANCIJE I VIJEĆE ZA FINANCIRANJE MZT-a
razdoblje: cijelo razdoblje

 • Predsjednik VVa član je Saborskog odbora za financije i neredovito sudjeluje u njegovom radu (sjednice su jednom mjesečno);
 • Održana su dva sastanka Vijeća za financiranje MZT-a (tema cijena koštanja studija).

14. MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI
razdoblje: cijelo razdoblje

 • Predsjednik VVa kao član GSVa sudjelovao je u Beču,u tripartitnoj delegaciji, na temi o radu austrijskog GSV-a.
 • Predsjednik VVa sudjelovao je početkom siječnja na Konferenciji UNESCO-a u Parizu na temu GATS-a i Bolonjskog procesa, a zajedno s članom VVa dr. Radekom sudjelovali su na Konferenciji EIa u Berlinu u travnju ove godine na temama o uvjetima rada, procjenama kvalitete rada u visokom obrazovanju u Europi, te Bolonjskog procesa i GATSa; sudjelovanje na ovim konferencijama zahtjevalo opsežnu pripremu i naknadnu realizaciju očekivanih aktivnosti od naših predstavnika (uključeni smo u mrežu interne komunikacije Education Internationala).
 • Pravnica Sindikata gđica Bolanča sudjelovala je na konferenciji EIa u Sarajevu na temu "The role of Teachers' Unions in Education Reform".

15. PRAVNA PITANJA

 • Redovni pravni savjeti.
 • Zastupanje u sporovima za jubilarne nagrade
 • Kontaktiranje i konzultacija s odvjetnicima Sindikata vezano za sporove koje vode (božićnice, razlike plaće, jubilarne nagrade, ostalo)
 • Kontaktiranje i konzultacija s odvjetnicima Sindikata vezano za sporove koje vode (božićnice, razlike plaće, jubilarne nagrade, ostalo)
 • Rad na izmjenama i dopunama raznih zakona.

16. POSLOVNA I FINANCIJSKA PITANJA

 • Analiza i dogovaranja oko raznih projekata za povoljnosti našim članovima; rad na očuvanju i uvećanju vrijednosti naših sredstava; financijska izvješća za Upravno vijeće; materijalne investicije Tajništva; briga o zajmovima članova; staranje o imovini Sindikata.

17. STAMBENA PITANJA

 • Nakon niza održanih sastanaka, izrađenih prijedloga te inzistiranja Sindikata na realiziranju stambene inicijative, nema pozitivnih pomaka - Ministar nema jasne stavove i ciljeve oko ovog projekta, a nema niti interes. Pokušali su prikupiti prijedloge sveučilišta oko sustava kreditiranja, ne s puno uspjeha.

18. PROBLEMI ČLANOVA I PODRUŽNICA

 • Stalne konzultacije s povjerenicima i članovima, te veća vezanost za probleme na podružnicama Brodarski institut (kolektivni ugovor), Nacionalna i sveučilišna (neplaćanje prekovremenog), Prometni fakultet (nezakoniti otkazi), Muzička akademija (neplaćanje rada iznad norme) i drugi.
 • Posebno veliki dio vremena uzimaju nam zabrinjavajući problemi na Institutu za geološka istraživanja - prijetnje otkazom sindikalnom povjereniku.
 • Pojedinačni razgovori s iščlanjenim članovima i stalna evidencija članstva.

POSLOVI ORGANIZACIJE I TAJNIŠTVA

19. TRAGOM 1. SJEDNICE VELIKOG VIJEĆA U VI. SAZIVU

 • Obavljeni svi poslovi i obaveze tragom sjednice Velikog vijeća (vidi posebni prilog).
 • Pripremljene izmjene Statuta.
 • Pripremljeni prijedlog analize izbornog modela na Saboru i razriješili dileme.

20. SPORTSKE IGRE

 • Organizacija 5.sportskih igara u Umagu (11.-15. lipnja): informiranje, prikupljanje ponuda, ugovor s Umagom, plakati, priznanja, sponzori, organizacija tombole, dogovori u Tajništvu i s voditeljima disciplina.

21. REKONSTRUKCIJA TAJNIŠTVA

 • Rad na ustrojstvu Tajništva tragom Redizajna naše organizacije započet, ali nije okončan.

22. NAKNADE ZA SINDIKALNI RAD

 • Isplata honorara za 2001/02. obavljena u listopadu 2002.
 • Pripremamo isplatu razlike honorara za isto razdoblje, koja će biti obavljena do ljeta.

INTERNI TEKUĆI POSLOVA SAMOGA TAJNIŠTVA

23. KADROVI

 • U listopadu 2002., zaposlena je nova pravnica s iskustvom u državnom odvjetništvu, a u svibnju 2003. zaposlena je još jedna pravnica - pripravnica (iskoristili smo mogućnost sufinanciranja zapošljavanja, iz Vladinog programa s faksa na posao).
 • Stalni rad na izgrađivanju zaposlenika; rad na usklađivanju njihovih poslovnih odnosa.
 • Dogovori oko zapošljavanja nove osobe za poslove informiranja u Sindikatu, testiranja kandidata i razgovor s psihologom pri odabiru nove pripravnice.

24. KOMPJUTERI

 • Redovno ažuriranje web stranica Sindikata, uočeni su nedostaci web stranice, pa se dogovara o njihovom obnavljanju i uvođenju nekih novosti.
 • Web stranica redovito reažurirana, osim zadnjih dana kada smo bili preangažirani drugim poslovima.

25. PLANIRANJE I IZVJEŠTAJI

 • Znatan dio radnog vremena predsjednika VV i zaposlenih u Tajništvu troši se na dogovore o prioritetima, selekciji poslova, planiranju, izradi izvještaja.

26. AD HOC, POVREMENI ILI NEPREDVIĐENI POSLOVI

 • Organizacija sastanaka tijela Sindikata i drugih sastanaka.
 • Rješavanje problematičnih računa s partnerima.
 • Nabavke novih uređanja i opreme.

27. STALNI POSLOVI TAJNIŠTVA

 • Upis/ispis članova, mjesečne evidencije o članstvu, pressclipping.
 • Rješavanje molbi Fonda solidarnosti.
 • Rad računovodstva, izvještaji i rješavanje računovodstvenih pitanja.
 • Poslovi dogovora, informiranja, koordiniranja, podjele zaduženja, izvještavanja o učinjenom.
 • Rutinski poslovi (sortiranje papira i stola, čitanje pošte i pristigle dokumentacije, komunikacija e-mailom, telefonom, press-clipping, potpisivanje računa, tekuće evidencije radnog vremena, godišnjih odmora i dr.).

U Zagrebu, 21. svibnja 2003.

Za Tajništvo Sindikata
Predsjednik Velikog vijeća
Vilim Ribić

 

Povratak na vrh


© MAG Inventor d.o.o. 2001