KVARTALNI INTERVALI  
FINA
BRUTO PLAĆE - bazni indeksi 1. kvartal 2000.    3. kvartal 2001.    4. kvartal 2003.    2. kvartal 2006.    projicirano stanje 1.1.2007.   projicirano stanje 1.1.2008.    
100= 4. kvartal 2003. god.
VSS-početnik u javnim službama 4.606 87 5.291 100 5.291 100 5.684 107 5.968 113 5.968 113 5.968
Prosječna plaća u obrazovanju 5.109 89 5.217 91 5.756 100 6.362 111 6.680 116 6.680 116 6680
Prosj. plaća u visokom obrazovanju 7.124 88 7.289 90 8.087 100 9.383 116 9.852 122 9.852 122 9852
Prosječna plaća u privredi 4.154 78 4.602 86 5.321 100 6.235 117 6.463 121 6.935 130 6463 6935
Prosječna plaća u držav.privredi 4.842 80 5.388 89 6.087 100 7.263 119 7.615 125 8.354 137 7615 8354
BDP 142.946 73 160.719 82 196.273 100 234.184 119 246.895 126 266.153 136 246895 266153
indeksi troškova života   91   97   100   109   111   115