KVARTALNI INTERVALI  
FINA
BRUTO PLAĆE - bazni indeksi 1. kvartal 2000.    3. kvartal 2001.    4. kvartal 2003.    2. kvartal 2006.    projicirano stanje 1.1.2007.   projicirano stanje 1.1.2008.    
100= 3. kvartal 2001. god.
VSS-početnik u javnim službama 4.606 87 5.291 100 5.291 100 5.684 107 5.968 113 5.968 113 5.968
Prosječna plaća u obrazovanju 5.109 98 5.217 100 5.756 110 6.362 122 6.680 128 6.680 128 6680
Prosj. plaća u visokom obrazovanju 7.124 98 7.289 100 8.087 111 9.383 129 9.852 135 9.852 135 9852
Prosječna plaća u privredi 4.154 90 4.602 100 5.321 116 6.235 135 6.463 140 6.935 151 6463 6935
Prosječna plaća u držav.privredi 4.842 90 5.388 100 6.087 113 7.263 135 7.615 141 8.354 155 7615 8354
BDP 142.946 89 160.719 100 196.273 122 234.184 146 246.895 153 266.153 166 246895 266153
indeksi troškova života   94   100   103   113   115   119