KVARTALNI INTERVALI
FINA
BRUTO PLAĆE - bazni indeksi 1. kvartal 2000.    3. kvartal 2001.    4. kvartal 2003.    2. kvartal 2006.    projicirano stanje 1.1.2007.   projicirano stanje 1.1.2008.  
100= 1. kvartal 2000. god.
VSS-početnik u javnim službama 4.606 100 5.291 115 5.291 115 5.684 123 5.968 130 5.968 130 5.968
Prosječna plaća u obrazovanju 5.109 100 5.217 102 5.756 113 6.362 125 6.680 131 6.680 131 6680
Prosj. plaća u visokom obrazovanju 7.124 100 7.289 102 8.087 114 9.383 132 9.852 138 9.852 138 9852
Prosječna plaća u privredi 4.154 100 4.602 111 5.321 128 6.235 150 6.463 156 6.935 167 6463 6935
Prosječna plaća u držav.privredi 4.842 100 5.388 111 6.087 126 7.263 150 7.615 157 8.354 173 7615 8354
BDP 142.946 100 160.719 112 196.273 137 234.184 164 246.895 173 266.153 186 246895 266153
indeksi troškova života   100   106   110   120   122   126