ANKETA O PODRŠCI ŠTRAJKU (RODITELJI)

 

 

PITANJE:

1) Podržavam štrajk prosvjetnih sindikata i njihove zahtjeve

2) Ne podržavam štrajk u prosvjeti i ne podržavam zahtjeve prosvjetnih sindikata

3) Podržavam zahtjeve prosvjetnih sindikata, ali ne mogu podržati veći štrajk u prosvjeti
(Vidi desno!)

a) nemam kamo s djetetom kada vi štrajkate, ali zato podržavam sve druge metode pritiska koje izaberete

b) kada biste organizirali smještaj moga djeteta za vrijeme štrajka, podržao bih i štrajk

c) iako se slažem da su vaši zahtjevi korisni za cijelu zemlju, ipak mislim da djeca ne trebaju gubiti niti jedan dan od nastave zbog štrajka

d) imam druge razloge zašto vaš štrajk ne mogu podržati

OSNOVNE ŠKOLE

96.189 ANKETA

42,1%
(40.467 odgovora)

14,1% (13.525 odgovora)

43,8%
(42.197 odgovora)

 

4,7%
(1980 odgovora)

 

3,7% (1562 odgovora)

 

83,4%
(35.185 odgovora)

 

8,2% (3470 odgovora)

SREDNJE ŠKOLE

56.792 ANKETA

66,1%
(37.521 odgovor)

7,2%
(4119 odgovora)

26,7% (15.152 odgovora)

 

14,5%
(2197 odgovora)

 

4,9%
(749 odgovora)

 

77,4%
(11.727 odgovora)

 

3,2% (479 odgovora)

 

 

ANKETA O PODRŠCI ŠTRAJKU (STUDENTI)

 

 

PITANJE:

1) Podržavam štrajk prosvjetnih sindikata i njihove zahtjeve

(Vidi desno!)

a) spreman sam i aktivno sudjelovati u štrajku ili prosvjedima za prosvjetu i znanost

b) nisam spreman aktivno u tome sudjelovati

2) Ne podržavam štrajk u prosvjeti i ne podržavam zahtjeve prosvjetnih sindikata

3) Podržavam zahtjeve prosvjetnih sindikata, ali ne mogu podržati veći štrajk u prosvjeti
(Vidi desno!)

a) ne želim gubiti od nastave i remetiti svoje planove

b) neka se nastavnici na drugi način bore sa svojim poslodavci-ma

c) imam druge razloge zašto štrajk u obrazovanju ne mogu podržati

FAKULTETI
10.092 ANKETA

55,1%
(5561 odgovor)


45,2
% (2515 odgovor)


54,8
%
(3046 odgovora)

10,9%
(1102 odgovora)

31,8%
(3203 odgovora)

 

56,2% (1802 odgovora)

 

28,5%
(912 odgovora)

 

15,3%
(489 odgovora)

 

 

ANKETA - PULS