AKTUALNOSTI

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA
Zagreb, Ilica 51

 

P U N O M O Ć

 


Opunomoćujem ______________________________________, pravnika Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zagreb, Ilica 51, da me zastupa u pravnoj stvari protiv


_____________________________________________________________

a koja se vodi kod


_____________________________________________________________

radi


NEISPLATE DODATKA ZA STUPANJ_________________ZNANOSTI

Ovlašćujemo ga da poduzima sve radnje u postupku, uključujući povlačenje tužbe, priznanje ili odricanje od tužbenog zahtjeva, zaključenje nagodbe, odricanje ili odustanak od pravnog lijeka te za podnošenje izvanrednih pravnih lijekova.


Pristajemo da ga u slučaju spriječenosti zamijeni __________________________, pravnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.


U __________ dana ____________ 2003.

 

_________________________
potpis

 


Ime i prezime / ime ustanove: __________________________________

Adresa: _______________________________________

Telefon za kontakt: _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© MAG Inventor d.o.o. 2001