Članstvo u sindikatu

O brojnosti i strukturi članstva:

Struktura članstva: 52,3 % znanstvenici, nastavnici, suradnici
47,7 % ostali zaposlenici
60 % članstva u Zagrebačkoj regiji
62,4 % članova su žene
37,6 % članova su muškarci
Od 52,3 % znanstvenika, nastavnika i suradnika približno je: 13,3 % izvanrednih i redovitih profesora
17,8 % asistenata, viših asistenata i novaka
7,5 % docenata
4,7 % znanstvenih suradnika, viših znanstvenih suradnika i znanstvenih savjetnika
4,9 % predavača, viših predavača i profesora visoke škole
2,9 % stručnih suradnika, viših stručnih suradnika i stručnih savjetnika
0,7 % lektora i viših lektora
0,5 % ostalih zvanja
Od 47,7 % ostalih zaposlenika približno je: 10,5 % zaposlenika sa visokom stručnom spremom
5,1 % zaposlenika sa višom stručnom spremom
23 % zaposlenika sa srednjom stručnom spremom
9,1 % zaposlenika sa stručnom spremom nižom od SSS

Pogledajte podatke o broju članova: po regionalnim vijećima prema vrsti ustanove Pogledajte analizu članstva prema znanstvenom/nastavnom zvanju, po regionalnim vijećima (Osijek , Rijeka , Split , Zagreb ).

Prednosti članstva