Na znanje: Obavijest dekanima i ravnateljima o obvezama prema Sindikatu

SVIM DEKANIMA I RAVNATELJIMASVIM POVJERENICIMA I ZASTUPNICIMA

U Zagrebu, 06. svibnja 2011. godine PREDMET: Obavijest o obvezama prema Sindikatu Poštovana dekanice, ravnateljice i poštovani dekane, ravnatelju! Dobili smo obavijest da su na dvije naše ustanove dekani pokušali svojim djelovanjem utjecati na opredjeljenje radnika glede ulaska ili izlaska iz sindikata i izbor sindikata. Ispričavamo Vam se što se obraćamo svima, ali tim povodom želimo povećati stupanj razumjevanja naših prava kako bismo djelovali preventivno i kako nepoznavanje ne bi uzrokovalo teškoće na relaciji uprava i sindikata. Uplitanje poslodavaca u pripadnost zaposlenika sindikatu protivno je pravima o slobodi udruživanja i sindikalnog organiziranja koja su zagrarantirana Ustavom RH, Konvencijama Međunarodne organizacije rada, Zakonom o radu, Kaznenim zakonom i drugim aktima.Naglašavamo da je člankom 109. Zakona o radu određeno da se poslodavac, direktor ili neko drugo tijelo te zastupnik poslodavca, ne smije koristiti pritiskom u korist ili protiv bilo kojega sindikata.

Također, udruga može zahtjevati od suda da zabrani djelatnost koja je protivna pravu na slobodno udruživanje radnika i ima pravo zahtjevati naknadu štete koju je pretrpjela zbog takve djelatnosti (čl. 246. Zor-a).

Kazneni zakon kao posebno kazneno djelo određuje povredu prava na udruživanje i određuje da će se onaj tko ograniči slobodu udruživanja građana u sindikate i druge udruge u skladu sa zakonom zbog zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja ili ciljeve, kaznit novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Stoga apeliramo na poštovanje postulata suvremenog demokratskog života i na suzdržavanje od postupaka kojima bi se ugrožavalo ostvarenje prava zaposlenika na slobodan izbor o pristupanju ili istupanju iz udruga kao i ostvarivanje prava na slobodno i neometano udruživanje.

S poštovanjem,

Vlasta Šimeg Grgić, dipl. iur., v.r.

prvi tajnik

Prednosti članstva