Tumačenje zakona i propisa

Ako želite postaviti upit Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, koje čine predstavnici resornog Ministarstva i sindikata potpisnika TKU-a, svoje pitanje uputite na adresu jasenka.zmirak@mrms.hr, uz naznaku “Upit za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama”

Ako pak želite postaviti upit Povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, koje čine predstavnici resornog Ministarstva i Sindikata, svoje pitanje uputite na jednu od sljedećih adresa TKU@nsz.hr, uz naznaku “Upit za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje” ILI ku.znanost@mzos.hr

Tumačenja Kolektivnog ugovora Ministarstvo je dužno objaviti na svojim stranicama.

Back to Top