• Ustavni sud kao da je prvo zauzeo stav, a potom pisao obrazloženje odluke

    Ustavni sud se pri svojim zadnjim odlukama vodio načelom oportuniteta i pragmatizmom umjesto načelom zaštite vladavine prava, te se upuštao u samostalno tumačenje ekonomske politike, istaknuto je na okruglom stolu naziva “Oduke Ustavnog suda RH – načelo oportuniteta ili načelo vladavine prava”, održanom u organizaciji časopisa “Radno pravo” te sindikata državnih i javnih službi.

    Saznajte više »
  • Izvještaj o međunarodnoj suradnji

    MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI SINDIKATA Jedan od vidova naše aktivnosti u međunarodnom sindikalnom pokretu jest i sudjelovanje na konferencijama i skupovima, zahvaljujući većim dijelom potpori sindikalne udruge Education International, čiji smo član i koja okuplja 28 milijuna učitelja, srednjoškolskih profesora i sveučilišnih nastavnika diljem svijeta. Na Svjetskom kongresu o radnom pravu upoznali smo svjetska kretanja i trendove […]

    Saznajte više »

Back to Top