Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

web by logIT

English

TAJNIŠTVO:
Ilica 51/ I. kat
10000 Zagreb
Tel: 01/ 48 47 337
Fax: 01/ 48 47 338

Gdje smo?

RAČUNOVODSTVO:
Trg Maršala Tita 4/II. kat
10000 Zagreb
Tel: 01/ 48 82 334
Fax: 01/ 48 55 726

Gdje smo?

E-MAIL:
uprava@nsz.hr

Mapa weba
Primajte novosti sa stranica!
Samo za povjerenike


Education International
Education International

Časopis Radno Pravo
Časopis "Radno Pravo"

Matica hrvatskih sindikata
Matica hrvatskih sindikata

Sindikat državnih i lokalnih službenika
SDLSN

Portal za argumentiranu raspravu
portal za argumentiranu raspravu

Pratite nas i na Facebooku

 


VIJESTI I OBAVIJESTI - AKTUALNOSTI IZ RADA NAŠEG SINDIKATA Povećaj tekstSmanji tekstPrimajte novosti sa stranica
 

Vijesti iz Velikog vijeća (sjednica od 23.04.2005.)

06. srpnja 2005.

Donosimo izvatke iz zapisnika sa zadnje sjednice Velikog vijeća

VIJESTI IZ VELIKOG VIJEĆA

U "Domu obrtnika", Zagreb, 23. travnja 2005. održana je 1. redovna sjednica Velikog vijeća Sindikata u VII sazivu. Na sjednici je bilo prisutno 25 od 27 članova Vijeća[1].

 

Veliko vijeće raspravilo je niz tema iz politike i strategije Sindikata:

· problemu asistanata

· politici plaća i aktualnostima iz odnosa s Vladom i resornim Ministarstvom

· pokretanju pregovora o Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

· implementaciji Bolognskog procesa i o opterećenju nastavnika

Također:

· konstituirano je Veliko vijeće u VII sazivu i izabran predsjednik, te su učinjenje promjene u sastavu Malog i Upravnog vijeća

· raspravilo se o internim pitanjima

 

Problem asistenata

Zbog potrebe zaštite radno-pravnog položaja asistenata – osoba u suradničkim zvanjima, Malo vijeće je odlučilo pokrenuti uspostavu odgovarajućih mehanizama. U sustavu je uočen problem nejednakosti asistenata u pravima i obvezama, odnosno problem prevelikog nastavnog opterećenja protivnog najvišim propisanim nastavnim opterećenjima. Kao jedan vid rješenja moguće je institucionaliziranje neovisne osobe ("kuma"), dodijeljene svakom asistentu, a zadužene za brigu i praćenje znanstvenog rada i napredovanja svakog asistenta ponaosob. Ta osoba ne bi smjela biti mentor asistenta, a morala bi biti najmanje u zvanju redovnog profesora. Također je pojašnjen drugačiji model zaštite asistenata, model "ombudsmana" – osobe koja bi na razini sveučilišta bila zadužena za rješavanje problema asistenata.

Tajništvo Sindikata izraditi će pravni i provedbeni prijedlog institucionaliziranih mehanizama zaštite radno-pravnog položaja asistenata i pokrenuti aktivnosti radi implementacije istog u naš sveučilišni život, te u odgovarajuće pozitivne pravne norme.

 

Politika plaća i aktualnosti iz odnosa s Vladom i resornim Ministarstvom

Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava je istekao u prosincu, a novi tada nije potpisan jer Ministarstvo nije pristalo na naš zahtjev o uklanjanju 12-postotnog zaostajanja plaća. Isplate božićnice i dara za djecu osigurane su temeljem prethodnog kolektivnog ugovora koji je istekao, pa stoga nije bilo nužde za potpisivanje novog ugovora.

Veliko vijeće je istaknulo da su se sindikati ponijeli veoma odgovorno, jer nisu htjeli potpisati ponuđeni ugovor samo radi doprinosa solidarnosti, budući da nije ugovoreno niti jedno novo ili veće pravo.

Članovi Velikog vijeća su upoznati da se na GSV-u pristupilo izradi Nacionalnog sporazuma o politici plaća na temelju potrebe da se izbjegne utrka u rastu plaća te prijedloga da plaće rastu po stopi od 1% manjoj od stope rasta BDP-a, što zaposlenicima u javnom sektoru i odgovara.

Veliko vijeće je prihvatilo izvještaj o politici plaća Sindikata, uključujući i inicijativu za rad na Sporazumu o nacionalnoj politici plaća kojim se treba osigurati rast plaća u prosvjeti, pod uvjetima koji su dogovoreni u Matici sindikata i prihvaćenim na Malom vijeću Sindikata.

Veliko vijeće se također osvrnulo na odnos Ministarstva prema nizu problema naših članova, od isplate i tretmana božičnica, nagodbe i posebnih uvjeta rada, nedonošenja koeficijenata prema Zakonu o znanosti i drugim pitanjima. Ministarstvo ne plaća posebne uvjete rada te valja na jesen pokrenuti individualne tužbe. Također, pojašnjen je diskriminacijski karakter dodjele beneficiranih stambenih kredita na štetu nenastavnog osoblja i upozoreno na mogućnost ustavne tužbe.

Nakon dulje rasprave, Veliko vijeće je konstatiralo da se problemi naših članova u Ministarstvu znanosti ne riješavaju. Osim problema asistenata (čl.119 i 8% za mr), niti jedan drugi problem nije riješen u godinu i pol dana. Zaključeno je kako je nužni preduvjet za ozbiljno razmatranje nove nagodbe o božičnici ispunjenje zahtjeva da Ministarstvo napokon započne rješavati naša pitanja. Tek nakon ispunjenja toga uvjeta može se razmotriti sve negativne i pozitivne implikacije nove nagodbe.

Stoga je nužno radikalizirati odnose radi učinkovitog rada na rješavanju problema naših članova, i to ako skori sastanci ne donesu vidljivog rezultata.

 

Pokretanje pregovora o Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

Granski kolektivni ugovor (GKU) automatski se produžuje na daljnji rok od 2 godine ako ugovorne strane ne iskoriste mogućnosti odustanka od njegove daljnje primjene. S obzirom na niz pitanja koja nisu uređena GKU-om, kao što je problem jednakog opterećenja asistenata, implementacija dodatka od 15% za više asistente, uvođenje jubilarne nagrade za 45 godina staža u sustavu znanosti, povećanje plaća temeljem radnog staža za 4%, 8% i 10%, regulacija načina zapošljavanja novih ljudi u sustav znanosti, uvođenje obveznog i plaćenog sistematskog liječničkog pregleda jednom godišnje, regulacija institucije "kuma", odnosno "ombudsmana", ugrada doprinosa solidarnosti, implementacija odredbe o solidarnoj i neograničenoj odgovornosti RH za obaveze ustanova, Veliko vijeće je naložilo Tajništvu Sindikata da pokrene postupak izmjena i dopuna granskog kolektivnog ugovora.

 

Implementacija Bolognskog procesa i opterećenje nastavnika

U sklopu rasprave o Bolognskom procesu, uočen je problem prevelikog opterećenja nastavnika, te je upozoreno na opasnost od GATS sporazuma kojim se uvodi slobodni tržišni režim "usluga u prosvjeti". U raspravi se iskristalizirao stav da je Bolognsku deklaraciju nemoguće implementirati bez pravne integracije sveučilišta.

Veliko vijeće je formiralo radnu skupinu s ciljem da uoči sve probleme i pripremi sastanak nastavnika u visokom obrazovanju za 29. lipnja 2005. godine.

 

Konstituiranje Velikog vijeća u VII sazivu i izbor predsjednika, te promjene u članstvu Malog i Upravnog vijeća

Na prijedlog akademkinje Sibile Jelaske, Mirjane Kralj, akademika Ive Šlausa i Malog vijeća, Vilim Ribić je kandidiran za predsjednika Velikog vijeća na prijelazni mandat do konstituirajuće sjednice Velikog vijeća nakon Sabora.

Na tajnom glasovanju provedenom nakon toga, V.Ribić jednoglasno je izabran na spomenutu funkciju.

Dr. Sandra Švaljek izvjestila je o činjenici imenovanja na funkciju ravnatelja Ekonomskog instituta u Zagrebu. Za člana Velikog vijeća u VII sazivu umjesto dr. Sandre Švaljek izabran je s 14 glasova dr. Mario Gabričević.

Sukladno Statutu Sindikata, Predsjednik Velikog vijeća je predložio oslobađanje dr. Želimira Dulčića od funkcije članstva u Malom vijeću, zbog zauzetosti usljed obnašanja funkcije prodekana na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Veliko vijeće je također upoznato s prijedlogom Malog vijeća o imenovanju dr. Branka Novaka s Ekonomskog fakulteta u Osijeku za vanjskog člana Upravnog vijeća.

Jednoglasno je odlučeno da se dr. Želimir Dulčić oslobađa od obavljanja funkcije člana Malog vijeća, dok je dr. Branko Novak također jednoglasno izabran na funkciju vanjskog člana Upravnog vijeća.

Na upražnjeno mjesto u Malom vijeću s 9 glasova izabran je dr. Igor Radeka s Filozofskog fakulteta u Zadru.

 

Interna pitanja i obavijesti

Imenovanja

Imenovanje dva člana za Glavno vijeće Matice sindikata javnih službi

S obzirom na povećanje članstva Sindikata znanosti, a sukladno čl. 22. st. 2. i čl. 45. st. 1. Statuta Matice, ukazala se potreba imenovanja još dva člana iz Sindikata znanosti u Glavno vijeće Matice. Za navedene funkcije jednoglasno su imenovani akademik Ivo Šlaus i gđa Zora Žitnik.

Imenovanje dva člana za Financijski savjet dvaju nacionalnih vijeća

Temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju raspisan je javni natječaj za prijavu kandidata za članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja. S obzirom da je Sindikat ovlašteni predlagatelj dvojice kandidata, dr. Krunoslav Pisk i dr. Miljenko Šimpraga jednoglasno su u ime Sindikata imenovani kandidatima za članstvo u spomenutom savjetu.

Problem imenovanja člana u Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

Temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju raspisan je javni natječaj za prijavu kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Veliko vijeće provelo je raspravu o smislu postojanja tog odbora, obzirom na dosadašnja negativna iskustva utjecaja politike na neovisnost rada takvog i drugih sličnih tijela.

Ocijenjeno je da bi u svrhu ostvarenja smisla postojanja Odbora za etiku bilo potrebno da isti bude nevladina organizacija, sastavljena od stručnjaka i potpuno neovisna o politici, te stoga Sindikat odustaje od daljnjeg angažmana u ovom odboru.

 

Integracijski procesi na sindikalnoj sceni

Veliko vijeće je obaviješteno o integracijskim procesima na sindikalnoj sceni i o potrebi integracije sindikata, a koji su u tijeku. Spomenuta je integracija Matice, SSSH-a, Unicro-a i HUS-a kao i integracija sindikata prosvjete, a sve radi jačanja snage i pozicije sindikata u društvu. Malo vijeće već je podržalo pregovore o ujedinjenju sa sindikatima prosvjete, jer bi takvo ujedinjenje dalo veliki sinergijski učinak, stvorilo najveći sindikat u zemlji i predstavljalo priličan doprinos snazi prosvjete u društvu. Istaknuo je da je riječ o dugotrajnom procesu koji mora biti dobro promišljen.

Veliko vijeće poduprlo je rad na ujedinjenju četiri sindikalne središnjice, pod uvjetima koje je artikulirala Matica. Veliko vijeće također je poduprlo pregovore o ujedinjenju sindikata prosvjete na platformi koju je artikuliralo Malo vijeće, no naglasilo je kako je prihvatljivo samo takvo ujedinjenje sindikata prosvjete koje neće umanjiti standarde i kriterije našega sindikata, a podići će razinu i kriterije u ostala dva sindikata

 

Izbori u Sindikatu

Dosadašnji odaziv članstva na izborima ocijenjen je dobrim, što svjedoči o interesu za rad Sindikata.

 

Nagrade i priznanja Sindikata

Velikom vijeću je predloženo dodjeljivanje nagrada i priznanja Sindikata za Sabor 2006. godine. Prihvaćajući inicijativu, Veliko vijeće je razmotrilo konkretne prijedloge, te odlučilo da se dr. Goran Granić proglasi počasnim članom Sindikata znanosti; da se dr. Zvonimira Šikića na sljedećem Saboru Sindikata predloži za prvog počasnog predsjednika Sindikata znanosti; da se novinarki Novog lista, Elviri Škomrlj iz Rijeke dodijeli odgovarajuća nagrada Sindikata za sustavno promoviranje tema iz znanstvene politike.

Također, razmatrano je i pitanje dodjeljivanja antinagrada za određene pojedince, npr. za dr. Matu Crkvenca zbog dugova države zaposlenicima, za dr. Ivu Josipovića, zbog svesrdnog zalaganje protiv integracije sveučilišta i na koncu za Antu Đapića, zbog prepisanog magistarskog rada.

O svim ovim prijedlozima članovi će još dodatno promisliti do idućih sjednica Velikog i Malog vijeća.

 

 

Tajništvo Sindikata (P.Sch.)

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] dr. Delko Barišić, dr. Višnja Besendorfer, dr. Želimir Dulčić, mr. Dragutin Futač, dr. Ivo Goldstein, dr. Alen Harapin, akademkinja Sibila Jelaska, Mirjana Kralj, dr. Antun Kraš, dr. Marija Lebedina-Manzoni, dr. Željko Mrklić, mr. Rajko Odobaša, dr. Darko Orešković, Predrag Perožić, dr. Petar Pervan, dr. Krunoslav Pisk, dr. Igor Radeka, Vilim Ribić, dr. Tvrtko Smital, dr. Zvonimir Šikić, dr. Miljenko Šimpraga, akademik Ivo Šlaus, Dubravko Trušček, dr. Nevenka Videk, Zora Žitnik.


Arhiva novosti


Povratak na vrh stranice

 


 

Einstein - član Sindikata

Što imam od Sindikata

Što imam od Sindikata

 


01. siječnja 1970.

Opširnije...

 
Forum
Često postavljana pitanja
Prilozi članova
Temeljni kolektivni ugovor
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Ostali važniji propisi
Web dizajn i programiranje: logIT internet usluge