Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

web by logIT

English

TAJNIŠTVO:
Ilica 51/ I. kat
10000 Zagreb
Tel: 01/ 48 47 337
Fax: 01/ 48 47 338

Gdje smo?

RAČUNOVODSTVO:
Trg Maršala Tita 4/II. kat
10000 Zagreb
Tel: 01/ 48 82 334
Fax: 01/ 48 55 726

Gdje smo?

E-MAIL:
uprava@nsz.hr

Mapa weba
Primajte novosti sa stranica!
Samo za povjerenike


Education International
Education International

Časopis Radno Pravo
Časopis "Radno Pravo"

Matica hrvatskih sindikata
Matica hrvatskih sindikata

Sindikat državnih i lokalnih službenika
SDLSN

Portal za argumentiranu raspravu
portal za argumentiranu raspravu

Pratite nas i na Facebooku

 


VIJESTI I OBAVIJESTI - AKTUALNOSTI IZ RADA NAŠEG SINDIKATA Povećaj tekstSmanji tekstPrimajte novosti sa stranica
 

Vijesti iz Velikog vijeća (sjednica od 4.12.2004.)

28. siječnja 2005.

Nakon posljednjeg sastanka Velikog vijeća održanog u VI sazivu, donosimo izvatke iz zapisnika s najznačajnijim zaključcima i informacijama.

VIJESTI IZ VELIKOG VIJEĆA

Redovna 9. sjednica Velikog vijeća Sindikata u VI sazivu održana je 4. prosinca 2004. u "Domu obrtnika", Zagreb.

Na sjednici je bilo prisutno 23 od 28 članova Vijeća[].

Veliko vijeće raspravilo je sljedeće teme iz politike i strategije Sindikata:

· Izbori za VII saziv viših tijela Sindikata

· Osvrt na kampanju za poboljšanje položaja prosvjete i znanosti

· Strategija i politika za naredno razdoblje

· Raspisivanje izbora u Sindikatu

· Izjednačavanje dobne granice za muškarce i žene za odlazak u mirovinu

· Interna pitanja

· Obavijesti

 

Izbori za 7. saziv viših tijela Sindikata

Zbog isteka mandata 12 zamjenskih članova Velikog vijeća i svih članova Časnog suda, bilo je potrebno provesti izbore za članove VV-a, kao i izbore za novi sastav Časnog suda. Temeljem Odluke Petog Sabora i Odluke Velikog vijeća o izborima za tijela Sabora Sindikata 2004. godine, predloženo je ukupno 30 kandidata za VII saziv VV-a i 18 kandidata za Časni sud, prema redosljedu s prošlog sabora. Tajnim glasanjem je izabrano 12 članova Velikog vijeća te svih 7 članova Časnog suda, kako slijedi:

 

Izbor za članove Velikog vijeća u VII sazivu

Izabrani su (prema broju glasova)

1. prof.dr. Želimir Dulčić

2. Vilim Ribić

3. Mirjana Kralj

4. dr. Petar Pervan

5. dr. Darko Orešković

6. dr. Delko Barišić

7. dr. Tvrtko Smital

8. dr. Nevenka Videk

9. akademkinja Sibila Jelaska

10. dr. Željko Mrklić

11. mr. Rajko Odobaša

12. dr. Sandra Švaljek

 

Izbor za članove Časnog suda

Izabrani su (prema broju glasova)

1. dr. Mario Gabričević

2. dr. Vlasta Ilišin

3. dr. Antun Pintarić

4. prof.dr. Andrija Preloščan

5. dr. Milan Čačić

6. dr. Nada Horvatinčić

7. mr. Boris Liović

 

Osvrt na kampanju za poboljšanje položaja prosvjete i znanosti

Pobrojane su sve akcije pritisaka: medijski napori, referendum, štrajk, mega plakati, prijetnje štrajkom, akcija milijun letaka za građane, anketa za roditelje i prosvjed, mnogobrojne konferencije za tisak itd.

Proveden je prosvjed na Trgu sv. Marka 24.11.2004. Uočen je problem slabog odaziva članova sindikata na prosvjede, osobito iz Zagreba i učiteljskog sindikata, ali niti naši članovi nisu došli u zadovoljavajućem broju.

Veliko vijeće je veoma uspješnom ocijenilo ovojesensku kampanju, bez obzira što su izostali materijalni učinci. Međutim, javno mnijenje je senzibilizirano za prosvjetu i znanost, porastao je broj članova i sindikati su se ujedinili. Također, Veliko vijeće je konstatiralo da je prerano za konačnu ocjenu rezultata provedenih aktivnosti, te da se materijalni rezultati provedene kampanje tek mogu očekivati.

U osvrtu na odnos Vlade i resornog ministarstva uočeno je da je ispočetka uočena potpuna marginalizacija, nesklonost i potkopavanje rada Sindikata, da bi se kasnije sve preokrenulo u otvorenu, ali nismo sigurni i koliko iskrenu, potporu djelovanju sindikata. Premda je Vlada započela neke razgovore povodom našeg štrajka, Sporazum koji smo punudili nije bio postignut.

Prilikom pregovora s Vladom uočena je krajnja neozbiljnost u pristupu. Takav pristup više nije slučajnost. Isto se moglo oprostiti u veljači 2004. godine, kada su tek došli na vlast, ali sada ne. Vlada ima svoje sindikate, sindikat liječnika i sindikat državnih službenika i namještenika koje privilegira. Diskriminacija radnika prema političkom opredjeljenju je očita što pokazuje i sklopljeni Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike kojima je priznat porast koeficijenta u visini od 4, 8 i 10 %. Takva politika je neprijateljska i omalovažavajuća prema sindikatima javnih službi i sindikatima u prosvjeti.

Po prvi puta nije sklopljen Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava zaposlenika u znanosti i visokom obrazovanju, te do sklapanja KU-a vjerojatno neće ni doći, što znači i prestanak naplate doprinosa solidarnosti.

Strategija i politika za naredno razdoblje

Na temelju rezultata istraživanja što ga je agencija PULS provela na temu procjene podrške štrajku prosvjete i znanosti među roditeljima (1000 ispitanika – telefonska anketa), Veliko vijeće smatra potrebnim, sukladno dogovorima s vertikalom prosvjetnih sindikata, nastaviti akcije pritisaka na proljeće, te da se u budućim sindikalnim akcijama treba respektirati mišljenje roditelja i raspoloženje javnog mnijenja u mjeri u kojoj je to svrsishodno radi ostvarenja krajnjeg cilja.

Raspisivanje izbora u Sindikatu

Veliko vijeće odlučilo je da će se provesti izbori u Sindikatu za stalne zastupnike Sabora Sindikata i to u periodu od ožujka 2005., pa do kraja lipnja 2005. godine. Izbori će se na svim podružnicama organizirati i provesti na inicijativu Tajništva Sindikata, o čemu će podružnice biti na vrijeme obaviještene.

Izjednačavanje dobne granice za muškarce i žene za odlazak u mirovinu

Veliko vijeće je razmotrilo prijedlog Vlade RH glede izjednačavanja dobne granice za muškarce i žene za odlazak u mirovinu na način da se poveća dobna granica za muškarce sa sadašnjih 65 na 68 godina, a za žene sa 60 na 63 godine. Vlada je kao alternativu predložila izjednačavanje dobne granice za odlazak u mirovnu za oba spola na dobnoj granici od 65 godina. Veliko vijeće je provelo iscrpnu diskusiju i zaključilo da je protiv povećanja staža, dok dobnu granicu odlaska u mirovinu za oba spola treba izjednačiti na nižoj dobnoj razini od sadašnje propisane za odlazak muškaraca u mirovinu.

INTERNA PITANJA

Jednoglasno je potvrđen primitak podružnice Hrvatskog hidrografskog Instituta iz Splita u članstvo Sindikata znanosti.

Broj članova u studenom 2004. godine je po prvi puta u povijesti Sindikata premašio brojku od 10.000 članova. Veliko vijeće ocjenjuje da je porast članstva Sindikata posljedica niza veoma uspješno provedenih sindikalnih aktivnosti.

Analizirajući naše unutarnje probleme i slabosti, te ulogu povjerenika primijećeno je da dio povjerenika nema utjecaj na ljude, o čemu treba voditi računa prilikom sljedećih sindikalnih izbora.

Veliko vijeće ocijenilo je potrebnim da Malo vijeće provede verifikaciju svih povjerenika na ustanovama nakon izbora za stalne zastupnike Sabora Sindikata, te da se tome prilagode naši akti.

OBAVIJESTI

V. Ribić je izvjestio Veliko vijeće o sljedećem:

- akcija prikupljanja punomoći za utuženje božićnice za 2001. godinu se odvija prema planu;

- položaj asistenata je poboljšan na način da je promjenjen sporan članak Zakona o znanosti, no iako je i to napredak, nismo u potpunosti zadovoljni s promijenjenom odredbom Zakona;

- u vezi problema na Institutu Ruđer Bošković, Sindikat se založio da se stvari ne odvijaju suprotno demokratskoj proceduri i ishitreno. Sadašnji razvoj događaja još nije izvjestan, o čemu će se Veliko vijeće posebno očitovati ako bude potrebe;

- pokrenut je časopis za radno pravo (www.radno-pravo.hr), čiji je glavni osnivač Sindikat znanosti;

- najavljeno je osnivanje Zaklade za stipendiranje djece umrlih članova Sindikata;

- u tijeku su razgovori o ujedinjavanju četiri sindikalne središnjice u novu centralu.

 

 

Tajništvo Sindikata (P.Sch.)

 

--------------------------------------------------------------------------------

[] dr. Delko Barišić, dr. Višnja Besendorfer, dr. Želimir Dulčić, mr. Dragutin Futač, dr. Ivo Goldstein, dr. Alen Harapin, akademkinja Sibila Jelaska, Mirjana Kralj, dr. Antun Kraš, dr. Marija Lebedina-Manzoni, dr. Željko Mrklić, mr. Rajko Odobaša, dr. Darko Orešković, dr. Petar Pervan, dr. Krunoslav Pisk, dr. Igor Radeka, Vilim Ribić, dr. Tvrtko Smital, dr. Miljenko Šimpraga, akademik Ivo Šlaus, Dubravko Trušček, dr. Nevenka Videk, Zora Žitnik.


Arhiva novosti


Povratak na vrh stranice

 


 

Einstein - član Sindikata

Što imam od Sindikata

Što imam od Sindikata

 


01. siječnja 1970.

Opširnije...

 
Forum
Često postavljana pitanja
Prilozi članova
Temeljni kolektivni ugovor
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Ostali važniji propisi
Web dizajn i programiranje: logIT internet usluge