Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

web by logIT

English

TAJNIŠTVO:
Ilica 51/ I. kat
10000 Zagreb
Tel: 01/ 48 47 337
Fax: 01/ 48 47 338

Gdje smo?

RAČUNOVODSTVO:
Trg Maršala Tita 4/II. kat
10000 Zagreb
Tel: 01/ 48 82 334
Fax: 01/ 48 55 726

Gdje smo?

E-MAIL:
uprava@nsz.hr

Mapa weba
Primajte novosti sa stranica!
Samo za povjerenike


Education International
Education International

Časopis Radno Pravo
Časopis "Radno Pravo"

Matica hrvatskih sindikata
Matica hrvatskih sindikata

Sindikat državnih i lokalnih službenika
SDLSN

Portal za argumentiranu raspravu
portal za argumentiranu raspravu

Pratite nas i na Facebooku

 


VIJESTI I OBAVIJESTI - AKTUALNOSTI IZ RADA NAŠEG SINDIKATA Povećaj tekstSmanji tekstPrimajte novosti sa stranica
 

Zahtjevi sindikata za novu sliku Hrvatske

21. listopada 2009.

polazni zahtijevi sindikalnih središnjica s prijedlogom rokova

ZAHTJEVI SINDIKATA ZA NOVU SLIKU HRVATSKE

Svih pet sindikalnih središnjica, uključujući i našu, predstavili su svoje zahtjeve Vladi RH na sastanku s premijerkom, gđom Jadrankom Kosor, u srijedu 21. listopada. Niz sindikalnih zahtjeva smjera na veliko pospremanje u društvu radi radikalne promjene slike naše zemlje. Tražimo dostojanstvo, pravdu i razvoj za naše građane. Tražimo zemlju u kojoj niti jedan čovjek nije iznad zakona, zemlju u kojoj se poštuju propisi i vlastita pravila, zemlju u kojoj se isplati raditi, učiti i poduzimati. Tražimo preuređenje Hrvatske po uzoru na nordijske zemlje (tj. konkurentnost na tržištu i solidarnost u društvu).

Bude li Vlada ozbiljno pristupila razgovorima o našim zahtjevima s njom ćemo raditi za stolom i ugovoriti socijalni pakt, s jasno definiranim rokovima za realizaciju svake etape pakta. Ne bude li ova Vlada to mogla, sindikati će se za iste ciljeve boriti s građanima na ulici. Prvi sastanak na tu temu bio je relativno ohrabrujući jer je dogovoren način pregovaranja oko pojedinih tema.

Upoznajte se s našim zahtjevima.

PRVI RADNI PRIJEDLOG za žuran sastanak s predsjednicom Vlade radi izrade Socijalnog sporazuma

POLAZNI ZAHTJEVI SINDIKALNIH SREDIŠNJICA

s prijedlogom rokova

1. Donošenje izmjena Zakona o radu koje će jamčiti poboljšanje položaja radnika u praksi: posebice  ograničavanje rada na određeno vrijeme. Ugovori na neodređeno vrijeme moraju ostati/biti temeljni oblik zapošljavanja te ograničavanje tjednog rada na najviše 48 sati,  uključujući prekovremeni rad! 

rok: listopad 2009

2. Utvrđivanje akcijskog plana i primjenu hitnih mjera za rješavanje problema unutarnje nelikvidnosti koja prijeti blokadom ukupne poslovne aktivnosti i daljnjem gubitku radnih mjesta u proizvodnji.

rok: listopad 2009

3. Promptna naplata svih poreza koje državni i privatni kapital nije platio državnom proračunu radi nužnog ukidanja kriznog poreza na plaće i mirovine i povrata stope PDV-a na 22 posto, a svakako promptno ukidanje istih po prvim znacima ekonomskog oporavka. Istovremeno je potrebno provesti štednju na rashodovnoj strani Državnog proračuna, bez zahvata u plaće i  mirovine, a posebno ukidanjem svih privilegija, s ciljem održanja kupovne moći građana, poticanja proizvodnje i smanjenja sive ekonomije i porezne evazije.

rok: do kraja 2009

4. Smanjivanje javne potrošnje i stavljanje rashoda države u 2010. godini u održive okvire

 • ukidanje bespovratnih potpora osim onih koje su usmjerene na unapređivanje znanja, inovacija i razvoja;
 • plan smanjivanja i ukidanja subvencija neuspješnim proizvodnjama, tj. preispitivanje sustava subvencija i njihovo usmjeravanje na proizvođače koji, sukladno razvojnim ciljevima, mogu za sobom „povući“ druge proizvodnje i gospodarske aktivnosti te bitno pridonijeti ukupnom razvoju RH (dodatno, potrebno je uspostaviti efikasni nadzor korištenja subvencija kao i indikatore praćenja njihovih učinaka kako bi se nove mjere bolje „ciljale“); 
 • smanjivanje broja jedinica lokalne samouprave u skladu s principom racionalne organizacije u funkciji potreba građana.
 • reformiranje  javne uprave  i javnih službi te racionaliziranje njihova poslovanja u prvome redu boljom organizacijom, informatizacijom i međusobnim umrežavanjem;
 • smanjivanje sredstava iz Proračuna za vjerske zajednice i promjena modela njihova financiranja  uvođenjem crkvenog poreza;
 • preispitivanje načina financiranja i pomoći Hrvatima u BIH;  
 • preispitivanje svih državnih investicijskih projekata;
 • revidiranje popisa branitelja te dovođenje razine njihovih povlastica u sklad s mogućnostima države odnosno u sklad sa socijalnim pravima drugih posebno štićenih kategorija građana;
 • žurno ukidanje povlaštenih mirovina i njihovo vraćanje pod opći propis;
 • interventno oporezovanje kapitala na način da kapital na jednaki način snosi teret zatvaranja proračunskog jaza i izlaska iz krize kao što je to snosio i rad (vidi dio o poreznom sustavu);
  • provođenje dubinske analize poslovanja svih javnih poduzeća, na nacionalnoj i lokalnoj razini, od zapošljavanja, preko davanja različitih pomoći i sponzoriranja, do upravljanja nekretninama i dr. kako bi se otkrile i zatvorile „rupe“ nekontroliranog „curenja“ novca, krađa i korupcije ...).

rok: do donošenja državnog proračuna

5. Ukidanje školarina na fakultetima za sve studente koji uredno izvršavaju svoje obaveze. I uvođenje kredita za financiranje ostalih troškova studija.

rok: donošenje zakona do kraja 2009,

stupanje na snagu za iduću školsku godinu     

6. Smjesta utvrditi nove odvjetničke tarife prihvatljive građanima u skladu sa zaključcima GSV-a te preispitati javno-bilježničke ovlasti i tarife.

rok: listopad 2009    

7. Zahtijevati ispunjenje obaveze Vlade RH prema zakonskim odredbama o minimalnoj plaći i dogovor sa sindikatima o premošćivanju postojećeg nepoštivanja propisa i dogovora.

rok: listopad 2009    

8. Konačno regulirati rad nedjeljom u skladu sa zaključcima GSV-a.  

rok: do kraja 2009    

U DALJNJEM RADU NA SOCIJALNOM SPORAZUMU VALJA RASPRAVITI I DOGOVORITI SLJEDEĆE PRIJEDLOGE KAO SINDIKALNE ZAHTJEVE

Svaki od ovih zadataka mora imati svoje etape, rokove i nositelje te definirane zadatke Vlade, sindikata i poslodavaca u svakoj od etapa.  

9. Uspostaviti novu ekonomsku politiku na načelima nordijskog modela što znači:

~     smanjena uloga države u gospodarstvu, jačanje tržišne regulacije (u mjeri i na način prisutan u skandinavskim zemljama), s ekonomskim kriterijima cijena ali zato snažnom socijalizacijom svih tržišnih posljedica u društvu, radi zaštite siromašnijih i slabijih;

~     osigurati bolju iskoristivost prirodnih resursa s posebnim naglaskom na njihovo očuvanje kao javnog dobra (bez privatizacije), razvijati obnovljive izvore energije i nove čiste tehnologije,

~     transparentnost javnih financija 

~     temeljita reforma državne statistike radi zadovoljenja analitičkih potreba društva i države,

10. Uspostaviti novu poreznu politiku (jednako opteretiti i rad i kapital).

~     redefinirati tzv. namjenske poreze, mirovinski i zdravstveni doprinos, te doprinos za zapošljavanje važno posebno analizirati sa socijalnim partnerima.

~     ublažavanje poreznih tereta za kapital koji se vraća u proizvodnju;

~     oporezivanje kapitalne dobiti, dividendi i interventno povećanje poreza na dobit za 3% sumjerljivo i na rok na koji je kriznim porezom oporezovan rad;

~     oporezovati prodaju poduzeća te lokalni porez za prenamjenu djelatnosti poduzeća; 

~     uvođenje poreza na bogatstvo, poreza na nekretnine koje nisu u stambenoj ili proizvodnoj funkciji, poreza na imovinu čije se porijeklo ne može dokazati te poreza na nasljeđe iznad određenog cenzusa;

~     uvođenje poreza prilikom revalorizacije zemljišta (kada se povećava vrijednost zemljišta koje ulazi u građevinsku zonu);

11. Pretvorba i privatizacija

~     uspostaviti sustav dokazivanja porijekla imovine

~     oduzimanje sve imovine za koju se u sudskom postupku dokaže kao nelegalno stečena

~     oporezovati znatno jače imovinu za koju se ne može dokazati porijeklo

~     u nastavku privatizacije postići društveni konsenzus o modelu, uz aktivno sudjelovanje socijalnih partnera.

~     restrukturiranje Hrvatskog fonda za privatizaciju;

12. Uspostavu politike plaća na načelima pravednosti:

~     uklanjanje anomalija u plaćama

~     jedinstveni sustav plaća u državnom i javnom sektoru, na državnoj i lokalnoj razini

~     sustav plaća u javnom sektoru koji razlikuje uspješan od neuspješnog rada.

~     jačanje sustava kolektivnog pregovaranja o plaćama, osobito sektorskog, osobito u privatnom sektoru.

13. Nova poljoprivredna politika

~     proizvodnja jeftinije hrane i podizanje konkurentnosti hrvatske prehrambene industrije na svjetskom tržištu

~     uspostaviti sustav poticaja sukladan standardima Europske unije ali istovremeno uspostaviti institucije nadzora nad njihovim korištenjem te sustav sankcija nad onima koji sredstva nepravilno koriste

~     poticati okrupnjavanje obradivih površina i poticanje zadružne proizvodnje

~     otvaranje hladnjača i druge nužne infrastrukture

~     otkloniti sve administrativne prepreke koje onemogućavaju provođenje velikih javnih projekata (melioracija, sustavi navodnjavanja i odvodnjavanja, sustavi obrane od tuče) za koja se mogu iskoristiti sredstva predpristupnih fondova EU.

14. Politika zapošljavanja

~     redefinirati sustav naknada za nezaposlene, vezati za poticajnost za traženje posla i volontersku aktivnost

~    politika zapošljavanja s jasno artikuliranim ciljem povećanja zaposlenosti na razinu predviđenu Lisabonskim ugovorom u primjerenom roku; 

15. Reforma mirovinskog sustava

~     ukidanje povlaštenih mirovina i njihovo vraćanje pod opći propis;

~     rješavanje položaja umirovljenika koji će mirovine ostvarivati samo iz I stupa;

~     riješiti problem umirovljenika koji su dobrovoljno ušli u II. mirovinski stup tako da im se omogući povratak u I. mirovinski stup ako je to za njih povoljnije;

~     uvođenje zasebnog instituta prava na mirovinu temeljem punoga radnoga staža te osiguranje takve visine mirovine koja će odgovarati činjenici da je radnik proveo u radnom odnosu puni radni vijek.  

~     najnižu mirovinu za 30 godina staža utvrditi u visini od najmanje 40% prosječne plaće;

~     izmijeniti formulu za usklađivanje mirovina i uvesti onu koja će omogućiti postepeni rast mirovina u odnosu na prosječnu plaću

~     mirovine koje nisu iz radnog odnosa isključiti iz mirovinskog sustava i nadomjestiti određenim davanjima socijalnog karaktera,

~     dodatak na mirovine tzv. novih umirovljenika uključiti u mirovinsku osnovicu kao mirovinu.

16. Reforma zdravstvenog sustava

~     hitno zaustaviti komercijalizaciju sustava

~     zaustavljanje prelijevanja javno-zdravstvenog novca u privatne džepove

~     jačati javno zdravstvo provođenjem davno obećanog «velikog pospremanja« sustava (informatizacija, standardizacija usluga i kategorizacija bolnica) uz stavljanje naglaska na preventivu i široku cjenovnu, teritorijalnu dostupnost zdravstvenih usluga,

~     unapređenje primarne zdravstvene zaštite,

~     zabrana istovremenog rada liječnika u javnom i privatnom zdravstvu

~     najstroža zabrana donošenja i primanja poklona u bolnici, kao i najstrože pravno sankcioniranje prikrivene ucjene nematerijalnim uslugama pacijenata)

~     jačanje odgovornosti i obaveza u radu zdravstvenog osoblja (u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radni dan traje od 3,5 do 4,5 sata a za strpljivi razgovor s pacijentima nikada nemaju vremena)

~     ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstvo od 3% za umirovljenike

~     jačanje odgovornosti i edukacije o komunikaciji i humanom pristupu pacijentima.

17. Reforma obrazovnog sustava

~     integracija i modernizacija sveučilišta

~     nagrađivanje u korelaciji s kvalitetom rada nastavnika

~     osigurati besplatne udžbenike prema dohodovnom a ne statusnom položaju obitelji

~     pojačane investicije u gradnju škola, đačkih i studentskih domova 

~     unaprijediti sustav obrazovanja odraslih uvođenjem mjera koje će poslodavce i radnike poticati na sudjelovanje u dodatnom osposobljavanju te stvaranjem uvjeta za priznanje neformalnih oblika učenja

~     porezne olakšice građanima i poslodavcima za ulaganje u obrazovanje. 

18. Nova administrativna podjela RH

~     preispitati broj općina, gradova i županija radi ostvarenja optimalno racionalnog ustroja te ustroj regija po europskim kriterijima;

19. Reformu javne uprave i pravosuđa

~     napraviti temeljitu analizu javne uprave radi provedbe mogućih racionalizacija

~     urediti sustav plaća koji potiče kvalitetu rada u državnoj upravi

~     kod reforme pravosuđa jačati odgovornost sudaca

~     unaprijediti sustav mirnog rješavanja radnih sporova; 

20. Borba protiv korupcije (detekcija ključnog uzroka: predominantna uloga Države)

~     smanjivanjem uloge države u gospodarstvu,

~     zakonska zabrana sofisticiranih oblika korupcije u javnom sektoru – pokloni u ime zahvale,

~     ukidanja partijskih imenovanja na funkcije u državnim institucijama i poduzećima.

21. Ozbiljna demografska politika i zaštita dostojanstva starijih i nemoćnih 

~     investicije Države u masovnu gradnju vrtića

~     razviti sustav oblika pomoći u kući starima i nemoćnima

~     investicije države u domove za stare i nemoćne.

22. Ukidanje povlastica i privilegija

~     zaustaviti kupovinu pojedinih kategorija birača zajedničkim sredstvima svih poreznih obveznika 

~     uspostava transparentnog sustava socijalne pomoći ugroženih kategorija građana i jačanje institucija neovisnog nadzora

~     dovođenje socijalnih primitaka povlaštenih kategorija u sklad s primicima ostalih. 

  MHS

SSSH

NHS

URSH

HUS


Arhiva novosti


Povratak na vrh stranice

 


 

Einstein - član Sindikata

Što imam od Sindikata

Što imam od Sindikata

 


01. siječnja 1970.

Opširnije...

 
Forum
Često postavljana pitanja
Prilozi članova
Temeljni kolektivni ugovor
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Ostali važniji propisi
Web dizajn i programiranje: logIT internet usluge