Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

web by logIT

English

TAJNIŠTVO:
Ilica 51/ I. kat
10000 Zagreb
Tel: 01/ 48 47 337
Fax: 01/ 48 47 338

Gdje smo?

RAČUNOVODSTVO:
Trg Maršala Tita 4/II. kat
10000 Zagreb
Tel: 01/ 48 82 334
Fax: 01/ 48 55 726

Gdje smo?

E-MAIL:
uprava@nsz.hr

Mapa weba
Primajte novosti sa stranica!
Samo za povjerenike


Education International
Education International

Časopis Radno Pravo
Časopis "Radno Pravo"

Matica hrvatskih sindikata
Matica hrvatskih sindikata

Sindikat državnih i lokalnih službenika
SDLSN

Portal za argumentiranu raspravu
portal za argumentiranu raspravu

Pratite nas i na Facebooku

 


KORISNI LINKOVI - SVEUČILIŠTA Povećaj tekstSmanji tekstPrimajte novosti sa stranica
 


Sveučilište u Zagrebu - unizg.hr

FAKULTETI

Agronomski fakultet
http://www.agr.hr
Svetošimunska 25
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 239 37 77
Faks: +385 1 231 53 00
E-mail: dekanat@agr.hr
Dekan: Jasmina Havranek, prof. dr. sc.

Arhitektonski fakultet
http://www.arhitekt.hr
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 463 92 22
Faks: +385 1 482 80 79
E-mail: dekan@arhitekt.hr
Dekan: Prof. Ivan
Crnković

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
http://www.erf.hr
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 233 80 22
Faks: +385 1 232 99 50
E-mail: dekan@erf.hr
Dekan: Milko Mejovšek, prof. dr. sc.

Ekonomski fakultet
http://www.efzg.hr
Trg J.F. Kennedyja 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 238 33 33
Faks: +385 1 233 56 33
E-mail: dean@efzg.hr
Dekan: Ivan Lovrinović prof. dr. sc.

Fakultet elektrotehnike i računarstva
http://www.fer.hr
Unska 3
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 612 99 99
Faks: +385 1 617 00 07
E-mail: fer@fer.hr
Dekan: Mladen Kos, prof. dr. sc.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
http://www.fkit.hr
Marlulićev trg 19
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 459 72 81
Faks: +385 1 459 72 60
E-mail: office@fkit.hr
Dekan: Antun Glasnović, prof. dr. sc.

Fakultet organiziacije i informatike
www.foi.hr
Pavlinska 2
42000 Varaždin
Telefon: +385 42 390 800
Faks: +385 42 213 413
E-mail: ured-dekana@foi.hr
Dekan: Željko Hutinski, prof. dr. sc.

Fakultet političkih znanosti
http://www.fpzg.hr
Lepušićeva ul. 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 464 20 00
Faks: +385 1 465 53 16
E-mail: fpz@fpzg.hr
Dekan: Smiljana Leinert-Novosel, prof. dr. sc.

Fakultet prometnih znanosti
http://www.fpz.hr
Vukelićeva 4
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 238 02 22
Faks: +385 1 231 44 15
E-mail: fpz@fpz.hr
Dekan: Dragutin Badanjak, prof. dr. sc.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
http://www.fsb.hr
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 616 82 22
Faks: +385 1 615 69 40
E-mail: fsb@fsb.hr
Dekan: Tonko Ćurko, prof. dr. sc.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet
http://www.pharma.hr/
Ante Kovačića 1
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 485 62 01
Faks: +385 1 485 62 01
E-mail: dekanat@pharma.hr
Dekan: Ivan Jalšenjak, prof. dr. sc.


Filozofski fakultet
http://www.ffzg.hr
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 61 20 111
Faks: +385 1 61 56 879
E-mail: ffzg@ffzg.hr
Dekan: Miljenko Jurković, prof. dr. sc.


Geodetski fakultet
www.geof.hr
Kačićeva 26
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 463 92 22
Faks: +385 1 482 80 81
E-mail: referada@geof.hr
Dekan: Zdravko Kapović, prof. dr. sc.

Geotehnički fakultet Varaždin
www.gtfvz.hr
Hallerova aleja 7
42000 Varaždin
Telefon: +385 42 408 900
Faks: +385 42 313 587
E-mail: dekanat@gtfvz.hr
Dekan: Mladen Kranjčec, prof. dr. sc.

Građevinski fakultet
www.grad.hr
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 463 92 22
Faks: +385 1 463 92 06
E-mail: ured@grad.hr
Dekan: Dubravka Bjegović, prof. dr. sc.

Grafički fakultet
http://www.grf.hr
Getaldićeva 2
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 237 10 80
Faks: +385 1 237 10 77
E-mail: dekanat@grf.hr
Dekan: Stanislav Bolanča,
prof. dr. sc.

Kineziološki fakultet
http://www.kif.hr
Horvaćanski zavoj 15
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 365 86 66
Faks: +385 1 365 86 46
E-mail: dekanat@kif.hr
Dekan: Dinko Vuleta, prof. dr. sc.

Medicinski fakultet
http://www.mef.hr/
Šalata 3b
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 456 67 77
Faks: +385 1 456 67 01
E-mail: mf@mef.hr
Dekan: Nada Čikeš, prof. dr. sc.


Metalurški fakultet
http://www.simet.hr/
Aleja narodnih heroja 3
44000 Sisak
Telefon: +385 44 533 378
Faks: +385 44 533 378
E-mail: dekanat@siscia.simet.hr
Dekan: Prosper Matković, prof. dr. sc.

Pravni fakultet
www.pravo.hr
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 456 43 32
Faks: +385 1 456 40 30
E-mail: dekanat@pravo.hr
Dekan: Josip Kregar, prof. dr. sc.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet
www.pbf.hr
Pierottijeva 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 460 50 00
Faks: +385 1 483 60 83
E-mail: dekan@pbf.hr
Dekan: Vladimir Mrša, prof. dr. sc.

Prirodoslovno-matematički fakultet
www.pmf.hr
Horvatovac 102a
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 460 60 00
Faks: +385 1 460 60 13
E-mail: dekanat@dekanat.pmf.hr
Dekan: Dragutin Feletar, prof. dr. sc.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet
www.rgn.hr
Pierottijeva 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 483 60 53
Faks: +385 1 483 60 51
E-mail: dekanat@rgn.hr
Dekan: Goran Durn, prof. dr. sc.

Stomatološki fakultet
www.sfzg.hr
Gundulićeva 5
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 480 21 11
Faks: +385 1 480 21 59
E-mail: dekanat@sfzg.hr
Dekan: Jadranka Keros, prof. dr. sc.

Šumarski fakultet
http://hrast.sumfak.hr
Svetošimunska 25
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 235 25 55
Faks: +385 1 235 24 96
E-mail: fakultet@sumfak.hr
Dekan: Mladen Stjepan Figurić, prof. dr. sc.

Tekstilno – tehnološki fakultet
http://www.ttf.hr
Prilaz baruna Filipovića 30
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 483 60 58
Faks: +385 1 483 60 58
E-mail: fakultet@ttf.hr
Dekan: Dubravko Rogale, prof. dr. sc.

Učiteljski fakultet
www.uazg.hr
Savska 77
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 617 73 67
Faks: +385 1 617 78 60
E-mail: dekanat-uazg@uazg.hr
Dekan: Mile Silov, prof. dr. sc.

Veterinarski fakultet
www.vef.hr
Heinzlova 55
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 239 01 11
Faks: +385 1 244 13 90
E-mail: fakultet@vef.hr
Dekan: Ljiljana Pinter, prof. dr. sc.

AKADEMIJE

Akademija dramske umjetnosti
www.adu.hr
Trg maršala Tita 5
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 482 85 07
Faks: +385 1 482 85 08
E-mail: dekanat@pomet.adu.hr
Dekan: Prof. Branko Ivanda

Akademija likovnih umjetnosti
www.alu.hr
Ilica 85
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 377 73 00
Faks: +385 1 377 34 01
E-mail: alu@alu.hr
Dekan: Prof. Zlatko Kauzlarić Atač

Muzička akademija
www.muza.hr
Gundulićeva 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 481 02 00
Faks: +385 1 487 23 80
E-mail: muza@muza.hr
Dekan: Prof. Frano Parać

Povratak na vrh stranice

 


 

Einstein - član Sindikata

Što imam od Sindikata

Što imam od Sindikata

 


01. siječnja 1970.

Opširnije...

 
Forum
Često postavljana pitanja
Prilozi članova
Temeljni kolektivni ugovor
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Ostali važniji propisi
Web dizajn i programiranje: logIT internet usluge