Rebalans prora?una i pla?e

Dana 20. srpnja 2009.godine Matica hrvatskih sindikata održala je tiskovnu konferenciju na temu: Rebalans proračuna i plaće.

Donosimo vam snimku tiskovne konferencije (uz ispriku zbog kašnjenja).


Back to Top