O osnivanju novog sindikata

Na novinarske upite o osnivanju novog sindikata u sustavu znanosti odgovorili smo…

Izbor iz dnevnog tiska: “Osniva se Hrvatski akademski sindikat” (“Novi list”, 11. listopada 2006.) “Osniva se Akademski sindikat” (“Jutarnji list”, 11. listopada 2006.)


Ključne riječi:

hrvatski akademski sindikatBack to Top