Najava prosvjeda

povodom regulacije rada na odre?eno vrijeme u novom Zakonu o radu Drage kolegice i kolege! Svih pet sindikalnih središnjica priprema prosvjed krajem ovog tjedna. Prosvjed će se održati na Markovom trgu na dan usvajanja izmjena i dopuna Zakona o radu u Saboru RH. Budući da ovog trenutka ne znamo kada će to točno biti o terminu prosvjeda ćemo vas izvijestiti odmah po saznanju. Na prosvjed pozivamo povjerenike i zastupnike Sindikata i članove koje do tada stignete animirati.Razlog prosvjeda je odluka Vlade RH da zadrži dosadašnja rješenja koja omogućuju beskrupuloznu zloupotrebu rada na odre?eno vrijeme. Postojeće stanje sasvim je suprotno direktivama EU koje traže da rad na odre?eno vrijeme bude iznimka a ne pravilo. U Hrvatskoj poslodavci gotovo isključivo zapošljavaju na odre?eno vrijeme i to na više godina. Time razaraju perspektivu, dostojanstvo i život najčešće mladih ljudi koji tek ulaze u svijet rada, a život starijih radnika u radu na odre?eno vrijeme obilježen je nedostojnim strahom za egzistenciju sebe i svoje obitelji. Ljudi koji rade na odre?eno vrijeme gra?ani su drugog reda, ne mogu uzimati kredite i koji se zbog toga ne odlučuju na brak i djecu, žive kod roditelja u godinama kada bi odavno trebali napustiti roditeljski dom. Radi se o borbi za dostojanstvo naših hrvatskih gra?ana izloženih nečovječnom pristupu pohlepom motiviranih poslodavaca, koji time štede na otpremninama, nemaju teret otkaznih rokova, ostvarujući profite na le?ima radnih ljudi, a sve to u skladu sa Zakonom. Razlog prosvjeda je i neprincipijelno postupanje Vlade, koja je prvo tvrdila da će mijenjati Zakon o radu samo minimalno, onoliko koliko je potrebno radi uskla?ivanja s propisima EU, da bi se onda upustila u šire promjene suprotno proklamiranom cilju i sve na štetu radnika. Me?utim, onu odredbu koju je trebala uskladiti s direktivom, o radu na odre?eno vrijeme, a koja ide u korist radnika, nju nije uskladila s propisima EU. Razlog prosvjeda je i način na koji Vlada RH pristupa dogovorima sa sindikatima o ovim pitanjima. Na sastanku se suglasila sa sindikalnim zahtjevima i zaključila da će pokušati u to uvjeriti poslodavce, me?utim, nakon sastanka s poslodavcima poslodavci su uvjerili Vladu. Od prosvjeda će se odustati samo u slučaju da Vlada do donošenja Zakona promijeni stav i intervenira amandmanima na Saboru.Vlada je svojevremeno zabranila prosvjed na Markovom trgu, navodno zbog sigurnosnih razloga, u čemu je tražila i dobila potporu većine sindikalnih središnjica. Sindikati su tada procijenili da je sigurnosna argumentacija Vlade imala smisla.Me?utim, Vlada osim zabrane prosvjeda nije zabranila promet automobilima oko Markovog trga iako je tako najavila, a pored toga dopustila je održavanje skupova mimo Zakona (novinarima i povodom dolaska predsjednika SAD). Nama se čini da su radnici i gra?ani jednako vrijedni kao novinari i jedan strani gra?anin. Vilim Ribić


Ključne riječi:

najava prosvjeda | Zakon o raduBack to Top