Što imam od Sindikata?

I najlojalniji članovi ponekad se pitaju što imaju od sindikata. Ovdje donosimo pregled samo nekih najznačajnijih postignuća. Osvrćemo se na povećanje materijalnih prava, te na naš utjecaj na sustav znanosti i visokog obrazovanja. Sva naša postignuća jednostavno nije moguće pobrojati, jer se radi o velikom broju raznih prava zaposlenika koja se nalaze u opsežnim ugovorima, zakonima, propisima i njihovim tumačenjima. Također, znatan broj naših postignuća odnosi se i na ono što smo spriječili, a što je ponekad i važnije od onoga što smo postigli. Na kraju teksta dajemo naznake što to nismo navodili. Bi li svih ovih postignuća bilo i bez Sindikata, te kako bi razina prava naših zaposlenika izgledala bez stalnog pritiska i zalaganja Sindikata? Zaključite sami! Mi smo uvjereni da nikada pojedini zaposlenici izvan sindikata ne bi mogli ostvariti visoku razinu prava i onaj stupanj zaštite koju mogu ostvariti kroz sindikat i sa sindikatom!

Jačanje materijalnih prava

 • Izmjene i dopune Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama, od 26.listopada 2011. godine, u kojem smo se najviše usredotočili na sigurnost ugovora i njegovu održivost, te smo ga ugovorili na određeno vrijeme na pet godina. U varijanti da uslijedi stagnacija, što se i nazire, mi ne bismo imali drugi rast plaća, osim rasta na temelju vraćanja pariteta od 2008. koji bi uslijedio početkom 2013. Osim toga, naš indikator usporedbe tj. VSS početnik u javnim službama se više ne uspoređuje s prosječnom plaćom u zemlji, već s prosječnom plaćom u privredi, što je puno korektnije i što smo koristili godinama prije toga.
 • Dodatak Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama od 13. svibnja 2009. godine, je zamrznuo naše plaće sve dok ne nastupi gospodarski oporavak. Da nije bilo Dodatka, mi bismo dva puta izgubili na plaćama od 10-30% (u rebalansu 2009. i rebalansu 2010.). Osim toga, tražili smo vraćanje osnovice nakon privrednog oporavka, te dostizanje ciljane cijene rada do 2016., kako bi se što više približili cijenama u privredi.
 • U prosincu 2007.godine izborili smo pravo na pokriće troškova školarine poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenika javnih visokih učilišta i javnih instituta kad takav studij pohađaju na ustanovi s kojom nemaju zaključen ugovor o radu (pravo se ostvaruje od početka akademske godine 2008./2009.).
 • Povećali smo i naknadu za izradu doktorata na iznos od 6.000,00 kn,a naknadu za izradu magisterija na 4.000,00 kn.
 • Prosinac 2007. je donio višim asistentima dodatak od 15% za znanstveni stupanj doktora znanosti.
 • U prosincu smo izborili i pravo zaposlenika na sistematski pregled u vrijednosti 500,00 kn jednom u tri godine, od 2010. osobe starije od 50 godina svake 2 godine.
 • Poslodavac je dužan osigurati zaposlenike od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja rada kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.
 • U srpnju 2007. godine i reges i božičnica povećani su na 1250 kn.
 • Prvi put je uvedeno pravo na dar za djecu kao pravo zaposlenika, a ne djeteta i iznosi najmanje 500,00 kuna.
 • U studenom 2006.godine za zaposlenike javnih službi ugovorili smo stupnjevito povećanje osnovica za plaće u naredne tri godine (2007-2009) i to na način da se osnovica svake godine uvećava za 6% u odnosu na lanjsku i kao takva predstavlja osnovu za 6%-tno povećanje i naredne godine.
 • U studenom smo ugovorili i da se u sustavu obrazovanja i znanosti prilikom obračunavanja plaće, osnovna plaća uvećava i dodacima za povećanje obujma i složenosti posla i to na način da se isti obračunavaju na već uračunati dodatak iz predhodne godine (od 1. kolovoza 2007. – 2%, od 1. srpnja 2008. – 2,1%, od 1. srpnja 2009., 2010., i 2011. -2,2% te od 1. srpnja 2012. – 2,3%).
 • U veljači 2006. godine nakon višekratnih napora u trajanju od više od godinu dana, u pregovorima s Vladom i Ministarstvom znanosti, Sindikat je uspio ugovoriti dodatke na plaću za radni staž proveden u obrazovanju i znanosti, i to od 4% za zaposlenike od 20 do 29 godina radnog staža, 8% za zaposlenike od 30 do 34 godine radnog staža i 10% za zaposlenike s 35 i više godina radnog staža.
 • Članovi Sindikata od 2004. godine do danas ostvaruju učinke od sudskih tužbi za božičnice i jubilarne nagrade, zahvaljujući višestruko uspješnim potezima Sindikata. Ugovorili smo preciznu i jasnu odredbu u Kolektivnom ugovoru iz 1998. godine o božićnici kao trinaestoj plaći. Usljed toga sudovi su naše tužbe za božićnicu iz 2000. godine, kao i za jubilarne nagrade, bez dvojbi rješavali u našu korist, što nam je omogućilo nagodbu s Vladom. Mnogi su članovi već realizirali svotu koja im je prema nagodbi pripala. Pokrenuli smo i već okončali mnoge sudske tužbe za božićnice iz 2001 godine bez nagodbe s Vladom.
 • Tim kampanjama potakli smo i animirali članove da prihvate sudske tužbe kao način ostvarivanja svojih prava, a time smo posredno podigli stupanj pravne kulture i svijesti o obveznosti pravnih normi, ozbiljnosti kolektivnog ugovora i snazi Sindikata.
 • Pokrenuli smo i izborili projekt izuzetno povoljnih stambenih kredita za sve zaposlenike u sustavu. Iako je provedba od strane resornog ministarstva i naših sveučilišta bila daleko od našeg očekivanja, tisuće naših zaposlenika ostvarilo je prvi puta krov nad glavom…
 • U 2004. ugovorili smo povećanje osnovice za plaće svima u sustavu od 4,3%, te ugovorili povećanje dnevnice za službeni put nakon punih deset godina.
 • U 2003. godini smo izborili i povećanje od 15% na plaću zaposlenika s doktoratom u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, znanstvenom i nastavnom zvanju.
 • u 2004. godini uspjeli smo potaknuti Ministarstvo da isplati asistentima s magisterijem dodatak na plaću od 8% sa svim zaostacima.
 • Početkom 2005. godine pokrenuli smo projekt financijske pomoći i stipendiranja djece naših umrlih članova i kolega.
 • Utjecali smo na porast koeficijenata za niz kategorija naših zaposlenika: za tehničare i laborante, za tajnike, za računovođe, za lektore i predavače, za asistente i više asistente, za dekane, pa i za rektore, za administrativne tajnice…
 • Izborili smo se za vrlo duge godišnje odmore, među najduljima u Europi, i to još Temeljnim kolektivnim ugovorom iz 1996. godine, na kratko ih vrijeme izgubili ugovorom iz 2002., da bi ih ponovo vratili Aneksom kolektivnog ugovora u 2003.
 • Osigurali smo božićnice, dar za djecu i jubilarne nagrade još 1996. godine, a od kolektivnog ugovora iz 2002. i regres za godišnji odmor, koji smo poslije povećali sa 600 na 1000 kuna.
 • U razdoblju od 1997. -1999. godine, uspjeli smo postići najveći rast plaća u ovom dijelu svijeta. Ukupno su nam u tri godine plaće porasle za oko 80%, i to: ugovorom iz 1997. osigurali smo rast plaća za 22,6%, ugovorom iz 1998. osigurali smo rast plaća za 27%, a 1999. godine za 17,6%. U isto vrijeme inflacija je iznosila svega 3% godišnje.
 • Kolektivnim ugovorom za znanost još iz 1998. godine, a zatim iz 2002. godine razradili smo zaštitni sustav normativa za nastavnike i osigurali pravo na plaćanje rada iznad norme i prekovremenog rada za sve zaposlenike.

Utjecaj na sustav

 • Potpisom novog kolektivnog ugovora osigurali smo da u slijedeće tri godine regres, dar za djecu, otpremnine, jubilarne nagrade, dnevnice, naknada za prijevoz, kao i božićnica za 2011. i 2012. godinu ostanu neupitna prava 180.000 zaposlenika u javnim službama. (TKU)
 • Izboreno da zaposlenici stariji od 50 godine svake 2 godine imaju pravo na plaćeni sistematski pregled dok su dosad isto pravo ostvarivali svake tri godine. Povećan je i broj dana plaćenog dopusta. (TKU)
 • Javni natječaj za sve poslove u javnim službama. (TKU)
 • Evidenciju radnog vremena svih zaposlenika. (TKU)
 • Javnost plaća u javnim službama. (TKU)
 • Novina je i da zaposleniku pripada naknada za odvojeni život od obitelji, ako zbog mjesta stalnog rada, različitog od prebivališta njegove obitelji, živi odvojeno od obitelji. (GKU)
 • Osigurava se osobama zaposlenima u suradničkim zvanjima pravo na pokriće troškova školarine poslijediplomskih doktorskih studija od strane poslodavca, a koji radi izvršenja svoje obveze poslijediplomskog doktorskog studija takav studij pohađaju ili na matičnoj ustanovi ili na ustanovi s kojom nemaju zaključen ugovor o radu.(GKU)
 • U prosincu 2007.godine izborili smo pravo na pokriće troškova školarine poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenika javnih visokih učilišta i javnih instituta kad takav studij pohađaju na ustanovi s kojom nemaju zaključen ugovor o radu (pravo se ostvaruje od početka akademske godine 2008./2009.).
 • Povećali smo i naknadu za izradu doktorata na iznos od 6.000,00 kn,a naknadu za izradu magisterija na 4.000,00 kn.
 • Prosinac 2007. je donio višim asistentima dodatak od 15% za znanstveni stupanj doktora znanosti.
 • U prosincu smo izborili i pravo zaposlenika na sistematski pregled u vrijednosti 500,00 kn jednom u tri godine.
 • U srpnju 2007. godine i reges i božičnica povećani su na 1250,00 kn.
 • Prvi put je uvedeno pravo na dar za djecu kao pravo zaposlenika, a ne djeteta i iznosi najmanje 500,00 kuna.
 • U studenom 2006. godine za zaposlenike javnih službi ugovorili smo stupnjevito povećanje osnovica za plaće u naredne tri godine (2007.-2009.) i to na način da se osnovica svake godine uvećava za 6% u odnosu na lanjsku i kao takva predstavlja osnovu za 6%-tno povećanje i naredne godine.
 • U studenom smo ugovorili i da se u sustavu obrazovanja i znanosti prilikom obračunavanja plaće, osnovna plaća uvećava i dodacima za povećanje obujma i složenosti posla i to na način da se isti obračunavaju na već uračunati dodatak iz predhodne godine (od 1. kolovoza 2007. – 2%, od 1. srpnja 2008. – 2,1%, od 1. srpnja 2009., 2010., i 2011. -2,2% te od 1. srpnja 2012. – 2,3%).
 • Krajem 2004. godine Sindikat je proveo kampanju za asistente usljed čega je izmjenjen Zakon o znanosti, na način da je spriječeno diranje u stečena prava zaposlenika koji su svoje radne odnose zasnovali pod povoljnijim uvjetima. Navedenim izmjenama Zakona spriječeno je stavljanje takvih zaposlenika u neravnopravan položaj, te je zaštićen njihov radnopravni status.
 • Ugovorili smo donošenje Zaključka Vlade RH s kraja 2002. godine o brojnim pogodnostima za sustav znanosti i visokog obrazovanja, između ostalog: povrat PDVa za kupljenu opremu na našim ustanovama, te druge porezne olakšice za područje istraživanja i razvoja itd.
 • Početkom 2005. godine pokrenuli smo časopis za radno pravo, kao izuzetan i jedinstveni doprinos stručnim raspravama o složenim pitanjima iz radnih prava zaposlenika.
 • U 2003. smo tijekom pregovora o izmjenama Zakona o radu uspjeli spriječiti uvođenje restriktivnih odredbi, te uspjeli ostvariti niz ustupaka na području radnog zakonodavstva i kolektivnih radnih odnosa, kao i u području pravosuđa.
 • Iste godine smo spriječili da u Zakon o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju uđe radni odnos na određeno vrijeme za sve nastavnike i znanstvenike, ili mogućnost otkaza zbog bolovanja.
 • Uspjeli smo u naporima da se poveća izdvajanje za znanost i obrazovanje (u 2003. godini je našim utjecajem za sustav izdvojeno 10% više sredstava iz Državnog proračuna).

Što nismo navodili

Ovdje, naravno, nismo navodili posebne povoljnosti koje Sindikat organizira za svoje članove (krediti, popusti, fond solidarnosti…). Nismo navodili niti našu pravnu zaštitu i stotine slučajeva u kojima smo pravnim mehanizmima individualno pomogli našim članovima. Pravna zaštita mnogima nije važna, sve dok se nešto ne dogodi. Tada postaje prevažna.

Nismo navodili niz prava i povoljnosti iz Kolektivnog ugovora, npr. naknada za izradu doktorata, te niz nematerijalnih prava, što sve naravno možete pročitati u kolektivnim ugovorima kojih smo potpisnici, te na našim stranicama.

Nismo govorili o našem utjecaju pri zaštiti i unapređenju sindikalnih prava, pa i npr. o našem presudnom utjecaju pri ugradnji doprinosa solidarnosti u zakonski sustav.

Nismo govorili o prevažnoj ulozi Sindikata na zaštiti i unapređenju akademskih sloboda i obrazovanja kao javnog dobra.

Nismo govorili niti o našem doprinosu demokratskim odnosima, pravnoj i socijalnoj kulturi i razvoju svijesti o socijalnoj pravdi i dostojanstvu svih zaposlenika.

Nismo govorili o našoj naprednoj politici oko reformi i zalaganju za moderno organizirano sveučilište.

Što smo spriječili

Vertikala obrazovanja 2010. godine spriječila je smanjenje plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u javnim službama te je u listopadu potpisan novi TKU u kojem su sva dotadašnja prava ostala na istoj razini, jedino su se odrekli božićnice za 2010. godinu.

Izmjene Zakona o radu vezane za institut produžene primjene pravnih pravila i otkaza kolektivnog ugovora (u organizaciji sindikalnih središnjica prikupljeno 717.149 potpisa za raspisivanje referenduma).U novim Odvjetničkim tarifama spriječili smo to da ih utvrđuje Komora samostalno. U iste je ušla odredba prema kojoj tarife predlaže Komora, a Ministar ih mora odobriti.

U više navrata pokušalo se ukinuti minuli rad kao sastavni dio osnovne plaće, čemu su se sindikati čvrsto oduprijeli.

Privilegirani upis branitelja i članova njihovih obitelji na fakultete (Prijedlog za ocjenu ustavnosti).

Sačuvano je i pravo na pomoć uslijed smrtnog slučaja, bolovanja dužeg od 90 dana ili nastanka invalidnosti. (TKU)

Pravo na postotno uvećanje koeficijenta ovisno o godinama radnog staža ostvarenog u sustavu odgoja i obrazovanja imaju svi zaposlenici i to: od 20-29 godina radnog staža 4% uvećanja, od 30-34 godine radnog staža 8% uvećanja, a od 35 godina i više godina radnog staža za 10% uvećanja. (GKU)

Nismo dali da se svim magistrima i doktorima znanosti plaća smanji za cca.300,00 kn kako je to državna revizija htjela, već smo sačuvali obračun plaće za doktorat i magisterij kakav je bio do prosinca 2010.g.

U zadnjih desetak godina višekratno smo spriječili pokušaje prevođenja znanstvenih novaka iz radnog odnosa u status stipendiranih studenata-posdiplomanata.

Spriječili smo uvođenje otkaza zbog bolovanja pri izradi Zakona o radu, a spriječili smo slično i za nastavnike pri zadnjoj izradi Zakona o znanosti (2003).

Spriječili smo pokušaj uvođenja radnog odnosa na određeno vrijeme za sve radnike i sve nastavnike osim za redovne profesore (2003).

Spriječili smo prilikom izrade Zakona o radu da u sporu s poslodavcem teret dokazivanja na sudu padne na radnika.

Spriječili smo, ili barem za nekoliko godina odgodili, radikalni oblik reforme zdravstva (studeni 2005 i siječanj 2006).


Ključne riječi:

što imam od sindikataBack to Top