Podružnice

roles as $role);
if ( $user->uid){
if ($role==”obični član” || $role==”povjerenik” || $role==”savjeti” ) { // samo korisnici sindikata
?>