Informacija o isplati dara za djecu

Zbog učestalih upita Tajništvu vezanih uz isplatu dara za djecu prigodom Dana sv. Nikole dajemo sljedeće tumačenje:

Na temelju nedavno potpisanog Kolektivnog ugovora za plaće i materijalna prava službenika i namještenike u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju i znanosti, u čl. 7 stoji: “Vlada RH i sindikati potpisnici suglasni su da se svakom djetetu službenika i namještenika do 15 godina starosti, u prigodi Dana sv. Nikole u 2003. godini, isplati dar za djecu u iznosu od 400,00 kuna”.

Ova odredba konkretno znači da u slučaju ako su oba roditelja u sustavu, sva djeca do 15 godina starosti dobivaju dar samo preko jednog roditelja.

Ako je pak samo jedan roditelj u sustavu, djeca dobivaju dar – bez obzira na činjenicu da su možda zdravstveno osigurana preko roditelja koji nije u sustavu.

Tajništvo Sindikata

Zagreb, 27. studenog 2003.


Ključne riječi:

dar za djecuBack to Top