Bolonjska skupina Sindikata o nacrtu prijedloga Zakona o akademskim i stručnim nazivima

Priopćenje za javnost.

Na svom trećem sastanku, održanom 01. ožujka 2007. godine, Radna skupina za praćenje Bolonjskog procesa Sindikata znanosti raspravljala je o nacrtu prijedloga Zakona o akademskim i stručnim nazivima i zaključila da se ne slaže s prijedlogom koji Hrvatskom saboru po hitnom postupku predlaže Ministarstvo znanosti.Priopćenje za javnost Bolonjske skupine Sindikata znanosti


Ključne riječi:

bolonjski procesBack to Top